Etapes de descobriments del mitocondri

Events

Kölliker : Descriu característiques dels mitocondris als músculs

1857

Altmann: Descriu una tècnica per tenyir els mitocondris i assumeix la seva autonomia metabòlica i genètica

1890

Konstantin Mereschkowski: Teoria endosimbiòtica al cloroplast

1905

Ivan Wallin: Estén als mitocondris la teoria endosimbiòtica

1920

Hans Adolf Krebs: Descobreix el sistema del cicle de Krebs

1937

Lehninger i Kennedy: Mostren que el cicle de Krebs, la beta-oxidació i la fosforilació oxidativa es donen en tots els mitocondris

1948 - 1950

Lynn Margulis: Afegeix hipòtesis pròpies a la teoria endosimbiòtica

1967

Anderson i el seu equip descobreixen l'estructura genètica de l'ADN mitocondrial humà

1981

Boyer i Walker reben el premi Nobel pels seus estudis sobre l'estructura i el funcionament de l'ATP

1997