History

Reis

Regnat d'Alfons XII (1875-1885)

1875 - 11/1885

Regència de Maria Cristina

11/1885 - 05/1902

Regnat d'Alfons XIII (1902-1931)

1902 - 1931

Events

Fundació PSOE 1879

1879

Memorial de Greuges 1886

1886

Lliga de Catalunya 1887

1887

Bases de Manresa 03/1892

03/25/1892

Lliga Regionalista 1901

1901

Crisi del civilisme (1902-1907)

1902 - 1907

Crisi del pacte del Pardo (1907-1912)

1908 - 1912

Guerra del Marroc 1909-1927

1909 - 1927

Setmana Tràgica (1909)

1909

Fundació CNT 1911

1911

Mancomunitat de Catalunya (1914-1924)

1914 - 1924

World War I 1914-1918

1914 - 1918

Crisi Múltiple 1917

1917

Descomposició del sistema polític (1918-192)

1918 - 1923

Pistolerisme a Barcelona 1919-1923

1919 - 1923

Vaga de la Canadenca 1919

1919

Desastre d'Annual 1921

1921

Fundació Unió de Rabassaires 1922

1922

Fudació de l'Estat català 1922

1922

Dictadura de Primo de Rivera (1923-1930)

1923 - 1930

Supressió de la Mancomunitat 1925

1925

Fundació FAI 1927

1927

Pacte de Sant Sebastià 17/08/1930

17 August 1930

Bienni Reformador (31-33)

01/1931 - 05/1933

Estatut d'Autonomia de Catalunya 09/1932

1932

Sanjurgada 10/08/1932

08/1932

Eleccions guanyades per la dreta 1933

1933

Bienni Conservador (33-36)

Jun 1, 1933 - 1936

Creació de la CEDA 1933

08/1933

Fets d'Octubre 1934

5 Octubre 1934 - 18 Octubre 1934

Revolta militar 17/07/1936

1936

Guerra Civil (36-39)

1 January 1936 - 25 APRIL 1939

Ocupació de Barcelona (01-1938)

01/1938

Fase totalitaria (1939-1959)

1939 - 1959

Fuero de los Españoles

1945

Aïllament Internacional 46-50

1946 - 1950

Ley de Suceción (1947)

1947

Ingrés ONU 1955

1955

Fase tecnocràtica 1959-1969

1959 - 1969

Pla de Estabilització 1959

1959

Fets del Palau de la Música 1960

1960

Creació Comisions Obreres 1964

1964

Ley Orgánica del Estado 1967

1967

Dscomposició Final 1969-1975

1969 - 1975

Joan Carles I, successor de Franco 1969

1969

Mort de Franco 20/11/1975

11/1975

Eleccions lliures ( Juny 1977)

1977

Pactes de la Moncloa 1977

27 Oct 1977

Constitució del 1978

1978

Estatut de Autonomia 1979

12/1979

Primeres eleccions Autonòmiques 1980

1980

Cop d'Estat 23F

1981