Dejiny Žurnalistiky 2

Events

NÁRODNIE NOVINY

1870 - 1939
 • Martin
 • od 1936 - 1939 v Bratislave
 • J,Škultéty, Š.Krčméry
 • SNS

Slovenské pohľady /Literárny časopis/

1881 - Present
 • Vajanský, Škultéty
 • obnovila Matica Slovenská v roku 1922
 • pod vedením Š.Krčméryho a A.Mráza

Svätá rodina /Náboženská tlač/

1908 - 1948
 • katolícka náboženská tlač
 • Ružomberok, neskôr Bratislava

Prúdy /Literárny časopis/

1909 - 1938
 • pôvodne od roku 1909 do roku 1914
 • v roku 1922 bolo obnovené
 • J.Botto, I.Hrušovský, M.Pišút, E.Šándor

Živena /ženská tlač/

1910 - 1949
 • vzdával ju ženský spolok Živena
 • beletristický časopis
 • E.M.Šoltésová, A.Škultétyová, L.Mrázová

SLOVENSKÝ DENNÍK

1918 - 1938
 • vydávaný v RUŽOMBERKU /do roku 1919 v Bratislave/
 • F.Votruba, S.Kresák, K.Rypáček
 • Agrárna Strana

Zákon o zriadení ČS štátu

29 October 1918
 • prijal ho Národný výbor
 • zákon č.11/1918 Z.z,

ČTK - Československá tlačová kancelária

29 October 1918
 • vznik v Prahe
 • na Slovensku vznikla v januári 1919 ako STK - z poverenia Vavra Šrobára

Martinská Deklarácia

30 October 1918
 • ustanovenie SNR
 • slovenský súhlas s vyvorením československej republiky

SLOVÁK

1919 - 1945
 • RUŽOMBEROK /od 1920 v BA/
 • K. Sidor, M.Urban
 • HSĽS

ROBOTNÍCKE NOVINY

1919 - 1938
 • po roku 1920 denník
 • ČS Sociálnodemokratická strana robotnícka

Syndikát dennej tlače Československej

14 April 1919
 • založený v Luhačovciach
 • pôvodne len redaktori dennej tlače - postupne sa utvoril Syndikát československých novinárov - 23.3.1926

PRAVDA CHUDOBY

1920 - Present
 • Ružomberok
 • dvojdenník
 • po 1.10.1925 ako denník Pravda
 • K.Gottwald, L.Novomeský, P.Jilemnický
 • v roku 1934 bolo vydávanie pozastavené, nahradil ju dočasne Ľudový denník
 • Komunistická strana ČS
 • povstalecká Pravda vyšla 9.9.1944 a informovala o priebehu vojny
 • M.Hysko, J.Šefránek

SLOVENSKÁ POLITIKA

1920 - 1945
 • Praha
 • denník
 • uverejňovanie románov na pokračovanie
 • založil ich M.Hodža
 • najväčší jednorazový náklad - 30 000
 • Agrárna Strana
 • po roku 1939 ich prevzali HSĽS a noviny vychádzali v Žiline

SLOVENSKÁ PRAVDA

1920 - 1945
 • od 1920 do 1936 ako týždenník /PREŠOV/
 • od 1936 do 1945 ako DENNÍK /BRATISLAVA/ - Alexander Mach
 • HSĽS

prvé ofc. Rozhlasové vysielanie v ČSR z Prahy

18 May 1923
 • od roku 1924 aj z Brna
 • neoficiálne už v roku 1919
 • Radiojournal, československé zpravodajství radiotelefonické, spol. s r.o.
 • 3.8.1926 pokusné vysielanie v Bratislavy

DAV /Literárny časopis/

1924 - 1937
 • založili ho študenti VŠ - D.Okáli, A.Sirácky, V.Clementis
 • založený v Prahe, 1926 sa redakcia presťahovala do BA
 • priniesli do sl.žurnalistiky sociálnu reportáž a fotomontáž

Slniečko /Detská tlač/

1927 - 1950
 • nadväzoval na Včielku
 • mesačník, vydávala Matica Slovenská spolu s ČS Čer. krížom
 • Tur. Sv. Martin
 • ! J.C.Hronský, J.Marták, M.Rázusová-Martáková, J.Horák !

MELANTRICH - Slovenský večerník

1929 - 1935
 • prvý večerník na Slovensku
 • redakcia v BA, tlač v Ostrave

Športový pondelok /Telovýchovná tlač/

1935 - 1938
 • príloha k utorkovému číslu agrárnickej Slovenskej Politiky

Úrad Propagandy

October 1938
 • po vzore nacistického Nemecka
 • usmerňovanie tlače, rozhlas... so záujmami štátu
 • šef - Alexander Mach
 • kompletne sa zakázala česká periodická tlač
 • STK usmerňovala spravodajstvo na Slovensku

Žilinská Dohoda

6 October 1938
 • vyhlásená autonómia Slovenska
 • schválené predsedníctvom HSĽS

Elán

1939 - 1945
 • mesačník spolku slovenských spisovateľov
 • náklad 2500 výtlačkov
 • J.Alexy, K.Bendová, M.Chorváth, J.Kostra, A.Mráz, L.Novomeský, M.Pišút

Gardista

1939 - 1945
 • od roku 1940 ako denník /okrem pondelka/
 • orgán hlavného riaditeľstva Hlinkovej Gardy

samostatná Slovenská republika

14 March 1939
 • po prijatí Hitlerovho návrhu vyhlásil Snem Slovenskej Republiky

Katolícke Noviny

1940 - Present
 • pôvodne založené ešte v roku 1849
 • náklad 100 000

Začiatok SNP

29 August 1944
 • na rozkaz Jána Goliana o 20:00

Manifest SNR

4 February 1945
 • Košice
 • úlohy ako porážka fašizmu, obnovenie spoloťného štátu, pozemková reforma, znárodnenie podnikov