Suomen historia

Events

Kunnallishallinnon uudistus

1917

"torpparivapautus"

1918

WWI loppui

1918

Sisällissota

1/27/1918 - 5/16/1918

Kieltolaki

1919 - 4/5/1932

Ahvenanmaan itsehallinto

1920

tulo- ja omaisuusvero

1920

progressiivinen

Oppivelvollisuus

1921

Lex Kallio

1922

Laki maan hankista tilattomille

Asevelvollisuuslaki

1922

Uskonnonvapauslaki

1922

Kielilaki

1922

Laki naisten kelpoisuudesta valtion virkoihin

1926

Uusi avioliittolaki

1929

Presidentit

K. J. Ståhlberg

1919 - 1924

L. Kr. Relander

1925 - 1930