Tijdlijn middeleeuwen

Events

Val west romeinse rijk

476

Omdat het een grote gebeurtenis was voor de toekomst van het romeinse rijk

Ontstaan van het Frankische rijk

481 - 814

Omdat het Frankische rijk een grootmacht was in Europa toen

Vroege middeleeuwen

500 - 1000

Omdat het een onderdeel was de historie van Europa en het was het eerste deel van de middeleeuwen

Slag bij Poitiers

732 - 733

Het was een van de vijftien meest beslissende veldslagen in de wereld.

Karel de grote word koning der franken

768 - 800

Hij was een goede koning omdat hij veel goede veranderingen maakte in het Frankische rijk.

Karel de grote word keizer der franken

800 - 814

Hij kreeg macht zodat hij veel meer dingen kon doen

Opsplitsing van het Frankische rijk

814

Door de splitsing ontstonden in eerst instantie ooste en west Duitsland en het midden Frankische rijk maar uiteindelijk ontstonden hieruit de landen Duitsland en Frankrijk

Keizer Karel de grote dood

814

Hierdoor kwam de opsplitsing van het Frankische rijk

Ondertekening vredesverdrag noormannen en franken

911

Omdat de noorman Rollo Normandië te leen kreeg

Ontdekking van noord Amerika

1000 - 1001

We hebben niet veel kunnen vinden maar het blijkt dat Vikingen voor het eerst in het jaar 1000 voet aan wal hebben gezet voor Columbus

De Investituurstrijd

Approx. 1000 - 1100

de strijd om het recht van investituur, om het recht ambtsgezag toe te kennen. Voor de echt toegewijde personen ging het in die strijd om de verwerkelijking van de staat Gods.

Hoge middeleeuwen

1000 - 1250

Het was een onderdeel van de Europese geschiedenis van de middeleeuwen in de hoge middeleeuwen werd europa getijsterd door geweld van Vikingen moren en magyanen

kruistochten en kruisvaarten

1096 - 1271

zijn de religieus geïnspireerde militaire ondernemingen die westerse christenen tussen 1096 en 1271 ondernamen voor de herovering of het behoud van de heilige plaatsen in Palestina tegen de islam.

Late middeleeuwen

1250 - 1500

kenmerkt zich door een toenemende verstedelijking in Europa, zware economische crises, een heropleving van de geldhandel, en het afbrokkelen van het feodaal systeem

Honderdjarige oorlog

1337 - 1453

was een reeks oorlogen, gevoerd van 1337 tot 1453, door het Huis Valois en het Huis Plantagenet, ook bekend als het Huis Anjou, om de Franse troon

Val van Constantinopel

1453

Het beleg van Constantinopel in 1453 door de legers van het Ottomaanse Rijk onder leiding van sultan Mehmet II en de uiteindelijke val van Constantinopel op dinsdag 29 mei 1453 betekende het einde van het Byzantijnse of Oost-Romeinse Rijk.