Rond en na oorlogstijd

Events

Revolutie van 1917

1917

Bij de Februarirevolutie in 1917 werd de tsaar afgezet en vervangen door de Voorlopige Regering. Bij een volgende omwenteling, de Oktoberrevolutie, werd de Voorlopige Regering vervangen door een bolsjewistische (communistische) regering onder leiding van Vladimir Lenin. Hierna brak er een burgeroorlog uit tussen de "Roden" (bolsjewieken/communisten) en de "Witten" (liberalen, mensjewieken, sociaal-revolutionairen en Russische adel), die meerdere jaren duurde. Uiteindelijk wonnen de bolsjewieken. Op deze manier had de revolutie de weg vrijgemaakt voor de Unie van Socialistische Sovjetrepublieken (USSR).

Conferentie van Potsdam

1945

De Conferentie van Potsdam werd georganiseerd in Cecilienhof te Potsdam nabij Berlijn, Duitsland van 17 juli tot 2 augustus 1945. De deelnemers aan deze conferentie waren de Sovjet-Unie, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten van Amerika. Het waren de grootste en machtigste geallieerde landen die de asmogendheden nazi-Duitsland en Italië hadden verslagen in de Tweede Wereldoorlog. De drie naties waren vertegenwoordigd door hun respectievelijke leiders: secretaris-generaal van de communistische partij Jozef Stalin, president van de Verenigde Staten Harry S. Truman en de Britse premier Winston Churchill, die na de politieke overwinning van de Labour-partij op 26 juli 1945 werd vervangen door Clement Attlee. Stalin, Churchill en Truman kwamen negen weken na de Duitse capitulatie (8 mei 1945) samen om te beslissen hoe Duitsland moest worden geregeerd.

Conferentie van Jalta

1945

Op de Conferentie van Jalta kwamen van 4 tot 11 februari 1945 drie geallieerde leiders bij elkaar: Roosevelt van de Verenigde Staten, Churchill van het Verenigd Koninkrijk en Stalin van de Sovjet-Unie. De conferentie vond plaats in de badplaats Jalta op de Krim, en wel in het Livadiapaleis. Deze plaats van samenkomst was gekozen nadat Stalin had geweigerd zijn grondgebied te verlaten. De nazi's waren bijna verslagen. Het was de tweede van de drie bijeenkomsten in de oorlog door de Grote Drie.

Trumandoctrine & Marshallplan

1947

President Harry S. Truman hield op 12 maart 1947 in het Amerikaans Congres een historische rede waarin hij hulp beloofde aan alle landen die zich door de communistische expansie bedreigd voelden.

Marshallplan

1948 - 1952

Een omvangrijk materieel hulpplan, om landen (voornamelijk westerlijke landen) er weer bovenop te helpen na de Tweede Wereldoorlog.

Blokkade van Berlijn

june 1948 - may 1949

Bij de Blokkade van Berlijn waren tussen 24 juni 1948 en 12 mei 1949 de weg-, rail- en binnenvaartverbindingen tussen de westelijke bezettingszones van Duitsland en West-Berlijn door de Sovjet-Unie afgesloten. De blokkade was een reactie op de invoering van de D-mark in de westelijke bezettingszones van Duitsland. Gedurende de blokkade werd West-Berlijn via een luchtbrug bevoorraad.

Volksrepubliek China

1949

In 1949 wonnen de communisten onder leiding van Mao Zedong de burgeroorlog en werd het land, vanaf dat moment de Volksrepubliek China genaamd, communistisch.

Koreaanse oorlog

1950 - 1953

De oorlog begon in 1950 met een aanval van Noord-Korea op het zuiden en eindigde in 1953 met een wapenstilstand. Er is nooit een vredesverdrag gesloten, waardoor het conflict formeel nog steeds voortduurt.

Redevoering van senator McCarthy

1950

Mccarthyisme duidt een periode van anticommunistische verdachtmakingen in de Verenigde Staten tijdens de jaren vijftig van de 20e eeuw. De benaming is afgeleid van de senator Joseph McCarthy, een republikeinse politicus uit Wisconsin.

Stalin dood

1953

Chroesjtjov

1953 - 1964

Akkoorden van Genève

1954

De akkoorden van Genève zorgden ervoor dat Vietnam tijdelijk in twee zones verdeeld werd. De noordelijke zone werd bestuurd door de Viêt Minh en de zuidelijke zone werd bestuurd door de regering van Vietnam, dat voordien werd bestuurd door de vorige heerser Bảo Đại.

Slag bij Dien Bien Phu

1954

De slag bij Điện Biên Phủ was de laatste slag in de Vietnamese onafhankelijkheidsoorlog. Hij duurde van 13 maart tot 7 mei 1954. Vietnam was tot dan toe een Franse kolonie.

Neerslaan Hongaarse opstand

1956

De Hongaarse Opstand was een massale volksopstand die duurde van 23 oktober tot 10 november 1956. De opstand ontstond spontaan en was gericht tegen het stalinistische bewind in de Volksrepubliek Hongarije.

Tweede crisis rond Berlijn

1961

De bouw aan de Berlijns muur begon.

Rode schizma

1961

Mede door de destalinisering verslechterd de relatie tussen de Sovjet Unie en China. Hierdoor onstaat een breuk. Dankzij deze breuk kon het Westen aanpappen met China.

Cubacrisis

1962

De Cubacrisis, in Cuba zelf bekend als de Oktobercrisis (Spaans: Crisis de octubre) en in de Sovjet-Unie en Rusland als de Caribische crisis (Russisch: Карибский кризис), was de toestand van een dreigende atoomoorlog tussen de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie in oktober 1962, als gevolg van het uit de hand lopen van hun conflict over Cuba. Het eiland was na een zevenjarige guerrillastrijd in 1959 communistisch geworden onder Fidel Castro, en had zich na de mislukte invasie in de Varkensbaai tot de Sovjet-Unie gewend om militaire bijstand.

Praagse lente

1968

De Praagse Lente (Pražské jaro) is de naam die men geeft aan de periode in de Tsjecho-Slowaakse geschiedenis van januari 1968 tot 20 augustus 1968, toen Alexander Dubček het communistische Tsjecho-Slowakije een meer gematigde koers uitstuurde. Aan deze periode werd abrupt een einde gemaakt door de andere vijf leden van het Warschaupact, onder leiding van de USSR met de inval van hun troepen op 20 augustus 1968.

Bezoek Nixon aan China

1972

In 1972 bracht Nixon een bezoek aan China. De Chinezen en de Amerikanen waren optimistisch over bevorderde samenwerking tussen de landen, hoewel de regering nog veel moest doen om de contacten te verbeteren. Na het bezoek van Nixon aan de Volksrepubliek trad China toe tot de VN en de Veiligheidsraad.

Salt 1

1972

SALT I is de officieuze naam voor de verdragen die voortkwamen uit de Strategic Arms Limitation Talks in 1972 tussen de Sovjet-Unie en de Verenigde Staten van Amerika met als doel het aantal strategische wapens en de kracht van het nucleaire arsenaal van beide supermachten niet verder te laten groeien.

Burgeroorlog Angola

1975 - 1989

Tussen 1961 en 1974 was in Angola, de noorderbuur van Namibië, de onafhankelijkheidsoorlog tegen kolonisator Portugal gevoerd. Na het verkrijgen van onafhankelijkheid ontstond een burgeroorlog tussen de verschillende groeperingen om de macht. De oorlog was ook een duidelijk deel van de Koude Oorlog door de strijd tussen de door de Sovjet-Unie gesteunde communistische MPLA en de door de Verenigde Staten en Zuid-Afrika gesteunde UNITA. Begin jaren 1980 stuurde Zuid-Afrika troepen naar Angola. In 1989 begonnen onderhandelingen die tot het formele einde van de oorlog leidden. De FNLA werd gesteund door het westen.

SDI - project

1980

Strategic Defense Initiative is het streven van de toenmalige president van de Verenigde Staten Ronald Reagan om te komen tot een raketschild in de ruimte, waarbij ballistische raketten van de Sovjet-Unie buiten de dampkring vernietigd konden worden. Door het futuristische karakter wordt het project ook wel "Star Wars" genoemd, naar de filmsaga Star Wars .

Gorbatsjov

1985 - 1991

Gorbatsjov introduceerde perestrojka (hervorming) en glasnost (openheid). Hij was het lievelingetje van het Westen, maar niet van het eigen volk. Zij wisten niet zo goed met de veranderingen om te gaan.

Val Berlijnse muur & einde Koude Oorlog

1989

Einde communistisch bewind in de Sovjet-Unie.

1991