Treball de la família

Events

Regnat d'Alfons XIII

1902 - 1931

Neixement de Antoni Calafell Estrada

17 August 1909

Neixement de Josefina Navarro Olm

6 October 1917

Neixement de Josep Carrillo Sanches

21 March 1921

Dictadura de Primo de Rivera

1923 - 1930

Neixement de Magarita Pons Domingo

30 September 1923

Segona República Espanyola

1931 - 1936

Genaralitat De Catalunya Republicana

1932 - 1939

Guerra Civil Espanyola

1936 - 1939

Dictadura Franquista

1939 - 1975

Neixement Abel Calafell Navarro

27 April 1945

Guerra Freda

1947 - 1991

Neixement Cristina Carrilo Pons

6 June 1949

Naixement LLuís Puig Buesa

21 June 1968

Naixement Myriam Calafell Carrillo

14 July 1973

Govern Adolfo Suárez

1976 - 1981

Govern de Jordi Pujol

1980 - 2003

Govern Calvo Sotelo

1981 - 1982

Casament dels Meus Pares

7 July 2001

Naixement Jordi Puig Calafell

13 December 2001

Govern Maragall i Montilla

2003 - 2010

Naixement Arnau Puig Calafell

24 December 2003