gs

§6.1

1804

1804

In 1804 kwamen in het Ottomaanse rijk de Serviërs in opstand. Na de strijd was Servië grotendeels zelfstandig.

1815

1815

Na Napoleon in 1815 waren er in Europa vijf grote mogendheden (land, staat)bijv: Groot-Brittannië, Oostenrijk en Pruisen. Oostenrijk was een veelvolkerenstaat (staat waarin meerdere volkeren leven), omdat veel volkeren geen eigen staat hadden.

1848

1848

Na een nieuwe revolutie was Frankrijk in 1848 weer een republiek geworden.

1851

1851

De neef van Napoleon trok in 1851 alle macht naar zich toe en noemde zichzelf keizer Napoleon III.

1859

1859

Vanaf 1859 veroverden de Italiaanse nationalisten delen van Noord-Italië.

1861

1861

In 1861 stichtte de Italiaanse nationalisten de staat Italië.

1862

1862

In 1862 werd Otto von Bismarck tot kanselier (regeringsleider) benoemd. In Pruisen had de adel de macht, maar er was een sterke liberale oppositie (politieke groeperingen en partijen die zich tegen de regering keren).

1870

1870

Door een onbelangrijke zaak kwam er in 1870 een oorlog tussen Pruisen en Frankrijk.

15 Juli 1870

1870-7-15

Op 15 Juli 1870 waren Parijs en Berlijn in oorlog geraakt. De burgers waren blij en trots. Het nationalisme (voorliefde voor de eigen natie) werd voorop gesteld en veel volkeren verlangde naar een eigen natiestaat (staat van één volk), daardoor leidde het tot opstanden, oorlogen en het ontstaan van staten. De liefde voor eigen natie (volk) werd steeds sterker.

Januari 1871

jan 1871 - Jan 1871

Aan het eind van de Frans-Duitse oorlog verenigden de Duitse staten zich in Januari 1871 onder leiding van Pruisen in het Duitse Keizerrijk.

1877

1877

Pas na een nieuwe opstand in 1877 werd Servië pas echt onafhankelijk.

1914

1914

Er brak een tijd van gespannen vrede aan maar in 1914 begon de Eerste Wereldoorlog.

§6.3

1840

1840

Vanaf 1840 moest de Chinese keizer de Britten, de Russen, de Duitsers en andere Europeanen allerlei rechten toestaan.

1850-1860

1 January 1850 - 1 January 1860

De Fransen drongen onder Napoleon III in de jaren 1850-1860 door in Indo-China.

1869

1869

In 1869 was de opening van het Suezkanaal

1870

1870

In Afrika waren in 1870 nog nauwelijks Europese bezittingen.

1876

1876

In 1876 gaf de Britse regering koningin Victoria de titel: keizerin van India.

1880

1880

Na 1880 onderwierpen de Europeanen in korte tijd bijna heel Afrika. Zo werd het enorme Kongo op een conferentie (bijeenkomst, vergadering van bijvoorbeeld regeringsleiders) in Berlijn aan de Belgische koning Leopold gegeven.

eind 19e eeuw

1 January 1890 - 1 January 1900

Aan het eind van de 19e eeuw ontstond het moderne imperialisme (de Europese machtsuitbreiding in Azië en Afrika na 1870, waardoor grote koloniale rijken ontstonden). Oorzaken waren het nationalisme, het blanke superioriteitsgevoel en het verlangen naar economisch gewin.

1897

1897

In 1897 wilde de Engelse schrijver Rudyard Kipling het 60-jarig regeringsjubileum van koningin Victoria opluisteren met het gedicht ‘The White Man’s Burden’. Het werd een van de beroemdste gedichten omdat hij de schrijver is van ‘Jungle Book’. Maar ook doordat zijn gedicht zo goed de mentaliteit (wijze van denken en voelen) weergaf.

1898

1898

De VS veroverde in 1898 de Filipijnen.

Rond 1900

1900

Rond 1900 hadden de Britten een kwart van de aarde in bezit. Maar ze waren niet allemaal een kolonie, sommige waren protectoraten (land dat in naam land dat in naam onafhankelijk is, maar in feite wordt bestuurd door een ander land) zoals Egypte. In China en Perzië hadden de Europeanen invloedssferen (gebied waar een land invloed heeft).

1903

1903

Er werden troepen gestuurd om Atjeh te onderwerpen. Het leidde tot een bloedige en verwoestende guerrillaoorlog (Spaans voor kleine oorlog) oorlog met kleine ongeregelde strijdgroepen die zich onder de bevolking verschuilen en toeslaan met andere kleine aanvallen). Pas in 1903 had Nederland Atjeh onder controle. Intussen werden ook de andere delen van de Indonesische archipel (grote aantallen eilanden die bij elkaar liggen) onder Nederlands gezag gebracht.