Divided Kingdom

930 BC - 536 BC

Significant characters

Rehoboam BAD

931 BC - 913 BC

Jeroboam BAD

931 BC - 910 BC

Ahab BAD

874 BC - 853 BC

Elijah

863 BC - 851 BC

Elisha

858 BC - 848 BC

Isaiah

740 BC - 680 BC

Hezekiah GOOD

715 BC - 686 BC

Manasseh BAD

686 BC - 642 BC

Josiah GOOD

Approx. 640 BC - 609 BC

Jeremiah

626 BC - 580 BC

Daniel

605 BC - 536 BC

Zedekiah BAD

597 BC - 586 BC

Ezekiel

592 BC - 570 BC

Significant events

Height of Israel as a Kingdom

967 BC - 959 BC

Building of the Temple

966 BC - 959 BC

Split of the Kingdom

931 BC

Fall of Samaria

722 BC

Assyrian Siege of Jerusalem

701 BC

First Deportation

605 BC

Second Deportation

597 BC

Fall of Jerusalem

586 BC

Babylonian Siege

586 BC

Temple Destruction

586 BC

Third Deportation

586 BC

Foreign Powers

Egypt

3100 BC - 332 BC

Syria

990 BC - 732 BC

Assyria

883 BC - 627 BC

Babylon

626 BC - 539 BC