Projekt Lia

Events

Undersökningsfas

27 March 2017 - 1 May 2017

Arbete på olika avdelningar för att samla intryck samt information för att ta reda på var problematiken finns och var jag bör lägga
mitt fokus för att hitta förbättringsåtgärder.

Förstudier

20 April 2017 - 1 May 2017

Förstudier på 2 utav mina förslag på förbättringsområden för att
kunna se vilket utav dem jag skall gå vidare med.

Enkätundersökning/Statistik

2 May 2017 - 5 May 2017

Undersökning under 4 dagar på avdelningen Barn 1 för att få en
statistik över hur fyllnadsgraden i backarna ser ut.

Samla in fakta

2 May 2017 - 7 May 2017

Parallellt med undersökningen utav fyllnadsgraden i backarna
måste jag under denna vecka få svar på tekniska och praktiska
frågor från olika avdelningar på dc för att kunna gå vidare med
mina förslag på förbättringsåtgärder.

Skapa prototyp

8 May 2017 - 14 May 2017

Designa ny back med hjälp utav Linn. Rita i 3D-program
för att bättre kunna visualisera färdig produkt.

Rapportskrivning

15 May 2017 - 21 May 2017

Skriv färdigt rapporterna (både på fyllnadsgrad i backar samt för
förbättring utav plockvagn). 3. Resultat och 4. Slutsatser

Power-Point

22 May 2017 - 31 May 2017

Gör klart Power-point-presentationen