Divided Kingdom-Prophets

Judah and Israel

Height of Israel as a Kingdom

971 BC - 931 BC

Building of the Temple

966 BC - 959 BC

Split of the Kingdom

931 BC

Elijah

863 BC - 851 BC

Elisha

858 BC - 812 BC

Ezekiel

593 BC - 571 BC

Judah

Rehoboam

930 BC - 913 BC

Ahab

874 BC - 852 BC

Isaiah

792 BC - 686 BC

Hezekiah

715 BC - 686 BC

Assyrian Siege of Jerusalem

711 BC

Manasseh

686 BC - 642 BC

Josiah

640 BC - 609 BC

Jeremiah

627 B.C. - 580 B.C.

First Deportation

605 BC

Daniel

605 BC - 536 BC

Second Deportation

597 BC

Zedekiah

597 BC - 586 BC

Babylonian Siege

588 BC - 586 BC

Fall of Jerusalem

586 BC

Third Deportation (Exile)

586 BC

Temple Destruction

586 BC

Israel

Jeroboam

930 BC - 909 BC

Fall of Samaria

722 BC

Foreign Powers

Egypt

Approx. 1100 BC - 605 BC

Syria

1040 BC - 626 BC

Assyria

Approx. 934 BC - Approx. 612 BC

Babylon

626 BC - 539 BC

Matt Wright