Kant

Events

Naixement de Kant

22 April 1724

Ingresa a la Collegium Fridericianum

1732

Ingrés a la millor escola de Königsberg

Ingresa a la Universitat de Königsberg (Facultat de Filosofia)

1740

Finalitza els seus estudis universitaris

1747

Exerceix de professor privat

1748 - 1754

Es doctora en Filosofia

1755

Exerceix de professor auxiliar (Privatdozent) a la Universitat de Königsberg

1756 - 1770

Obté la càtedra de Lògica i Metafísica de la Universitat de Königsberg

1770

Gràcies a la disertació "Sobre la forma y principios del mundo sensible e inteligible"

Publica la "Crítica de la raó pura (Kritik der reinen Vernunft)"

1781

Publica "Prolegòmens per a tota la metafísica futura"

1783

Adquireix una casa a Königsberg

1783

Publica la "Fundamentació de la metafísica de les costums" i 2 obres critiques més

1785

Mort de Kant

12 February 1804