World Events

Events

Golfkrigen 1990/91

08/02/1990 - 02/28/1991

Irak invaderer Kuwait → "Operation Desert Storm" (16. januar 1991)

Krigene i jugoslavien

1991 - 2001

Tidageskrigen bryder ud → Den jugoslaviske borgerkrig (27. juni 1991)

Sovjetunionen opløses

December 26, 1991

Maastricht Traktaten

1992

Maastricht Traktaten → oprettelse af den Europæiske Union (7. februar 1992)

Internettet offentliggøres

February 7, 1993

"World Wide Web": Internettet gøres offentligt tilgængeligt

World Trade Center Bombing

02/28/1993

"World Trade Center Bombing": Første større terrorangreb i USA

Apartheid afskaffes i Sydafrika

April 26, 1994

Dolly The Sheep klones

7/5/1996

Dolly the Sheep klones som det første succesfuldt klonede pattedyr

Storbritannien afstår Hong Kong til Kina

July 1, 1997

Storbritannien afstår Hong Kong til Kina. Markerer afslutningen på Storbritannien som kolonimagt.