Període Napoleònic (Mariona, Carla, Laura)

Període Napoleònic

Període Napoleònic

1799 - 1815

Fets

Consolat

1799 - 1804

Fi del directori.

Constitució del 1800

1800

No considerava la separació de poders ni incluïa la declaració de drets.

Consol Vitalici

1802

Napoleó es va nomenar consol vitalici

Emperador Napoleó

1804

Es va coronar Emperador de França.

Caiguda de Napoleó

1808 - 1815

Aixecament Espanyol

1808

Aixecament protagonitzat pels espanyols contra Josep Bonaparte.

Conquesta de l'imperi

1811

Es va iniciar la conquesta de l'imperi Napoleònic.

Napoleó exiliat

1814

Napoleó va abdicar i va ser exiliat a l'illa d'Elba.

Derrota de Napoleó

1815

Napoleó va ser derrotat per l'exèrcit britànic i prussià.

Mort de Napoleó

1821