Old Testament Chronology Project

Michelle Tsai

Northern Kingdom (Israel)

Jeroboam I 931 - 910

931 BC - 910 BC

Ahijah

931 bc - 906 bc

Elijah 874 - 846

874 BC - 846 BC

Ahab 874 - 853

874 BC - 853 BC

Micaiah 874 - 853

874 BC - 853 BC

Elisha 848 - 797

848 BC - 797 BC

Jehu 841 - 814

841 BC - 814 BC

841 Jezebel is murdered

841 BC

Jeroboam II 793 - 753

793 BC - 753 BC

Amos 760 - 750

760 BC - 750 BC

Hosea 753-715

753 BC - 715 BC

722 Assyria Conquers Israel (Israel captured)

722 BC

United Kingdom

Eli 1115 - 1075

1115 BC - 1075 BC

Samuel 1075 - 1035

1075 BC - 1035 BC

Saul 1051 - 1011

1051 BC - 1011 BC

David 1011 - 971

1011 BC - 971 BC

Nathan

Approx. 1011 BC - Approx. 971 BC

1000 Davidic Covenant

1000 B.C.

990 Amnon and Tamar

990 BC

972 Shimei Curses David

972 BC

972 Absalom Slain by Joab

972 BC

Solomon 971 - 931

971 BC - 931 BC

Temple Constructed 966 - 959

966 BC - 959 BC

931 Kingdom Split

931 BC

Southern Kingdom (Judah)

Rehoboam 930 - 913

930 BC - 913 BC

Asa 911 - 870

911 BC - 870 BC

Jehoshaphat 873 - 848

873 BC - 848 BC

Athaliah 841 - 835

841 BC - 835 BC

Joash 835 - 796

835 BC - 796 BC

Uzziah 792 - 740

792 BC - 740 BC

Isaiah 791 - 688

Approx. 791 BC - Approx. 688 BC

Jonah 785 - 775

785 BC - 775 BC

Ahaz 735 - 715

735 BC - 715 BC

Hezekiah 716 - 686

716 B.C. - 686 B.C.

701 Sennacherib invade Judah

701 BC

Manasseh 696 - 642

696 BC - 642 BC

Nahum 663 - 612

Approx. 663 BC - Approx. 612 BC

Josiah 640-609

640 bc - 609 bc

Zephaniah 640 - 621

Approx. 640 BC - Approx. 621 BC

609 Battle of Megiddo

609 BC

605 1st Exile

605 BC

Jehoiachin 598 - 597

598 bc - 597 bc

597 2nd Exile

597 BC

586 3rd Exile

586 BC

586 Temple Destroyed

586 BC

3rd Exile of Judah

Zerubbabel 538 - 516

538 BC - 516 BC

537 Return from Exile (Zerubbabel)

537 BC

516 Temple Reconstructed

516 BC

457 Return from Exile (Ezra)

457 BC

444 Return from Exile (Nehemiah)

444 BC

Syria/Assyria/Babylon/Persia

Ben-Hadad I (Syria) 885-860

885 BC - 860 BC

Sennacherib (Assyria) 705 - 681

705 BC - 681 BC

Nebuchadnezzar II (Babylon) 605 - 562

605 BC - 562 BC

Cyrus II (Persia) 559 - 530

559 BC - 530 BC

Darius (Persia) 522 - 486

522 BC - 486 BC

Xerxes (Persia) 486 - 465

486 BC - 465 BC

Artaxerxes (Persia) 465 - 424

465 BC - 424 BC