Middelalder

Events

Tidlig Middelalder

500 - 1000

Muhammed

570 - 632

Bysants mister all besittelse i Midtøsten

Approx. 600

Frankerriket faller fra hverandre

814

Etter Karl den stores død

Freden i Verdun - Frankerriket blir delt

843

Frankrike og Det tysk romerske keiserriket

Det tysk romerske keiserriket blir dannet

Approx. 900

Lenene blir arvelige

Approx. 900

Vasallene får domsmyndighet. Kongen mister kontroll.

Cluny beveglsen

910

Reformbevegelse mot det Ottonske systemet

Otto 1.

962 - 973

blir kronet til keiser av paven

Høymiddelalder

1001 - 1300

Bruddet mellom den gresk ortodokse kirken og pavekirken

1054

To kristne hovedretninger
Den romersk-katolske kirken
Den ortodokse kirken

Henrik 4. tysk-romersk keiser

1056

Kardinalkollegiet

1059

Kirkeforstanden i Roma, biskopet og abbeder skal velge paven.

Vilhelm av Normandie erobrer England

1066

Føydalismen blir innført i England

Pave Gregor 7.

1073

Henrik 4. søker forlik med Gregor 7.

1077

Korstogene

1100 - 1300

Konkordatet i Worms

1122

Magna Carta

1215

Svartedauden

Approx. 1300

Senmiddelalder

1301 - 1500

Hundreårskrigen

1337 - 1437