Oplysningstidens idéer og den amerikanske revolution

Historiske begivenheder

Den første engelske koloni i Nordamerika

1607

Borgerkrig i England

1642 - 1649

Ludvig 14. (Solkongen)

1643 - 1715

Charles 1. henrettes

1649

Stænderforsamlingen i Danmark mødes for sidste gang og statskup

1660

Kongeloven

1665

Vilhelm af Oranien bliver engelsk konge, underskriver "Bill of Rights"

1689

Ludvig 15.

1715 - 1774

Struensee

1737 - 1772

Store kolonikrig i Amerika

1755 - 1763

Christian 7.

1766 - 1801

Boston Tea Party

1773

Den amerikanske uafhængighedserklæring

1776

USA forbundsstat

1778

Den franske revolution

1789

Tilføjelser til USAs erklæring

1789

Oplysningsidéer

Thomas Hobbes

1588 - 1679

John Locke

1632 - 1704

Montesquieu

1689 - 1755

Voltaire

1694 - 1778

Rousseau

1712 - 1778