Revolucions liberals

Socials 4t ESO Carles Gimènez , Dani Castillo i Arnau Martinez

-

1789 - 1800

Monarquia Constitucional (1789 - 1792)

1789
1789
1789
1789
1789
1791
1791

República Democràtica (1792 - 1794)

1792
1793
1794

República Bugesa (1794 - 1799)

1794
1795
1799

Període Napoleònic (1799 - 1815)

1800
1800 - 1815
1802
1804
1811
1814
1815
1815
1821

Restauració i revolucions liberals (1815 - 1848)

1815
1815
1815 - 1848
1820
1829 - 1835
1848

Moviments Nacionalistes

1808 - 1826
1829
1859
1870
1871