Segle XIX

Events

La primera Constitució (1808)

1808

La constitució de Cadis (1812)

1812

Primera división d'España en Províncies (1823)

1823

Mor Ferran VII (1833)

1833

1a Guerra Carlina (1833 - 1840)

1833 - 1840

Inici de la renaixença (1833)

1833

Regencia de María Cristina (1833 - 1840)

1833 - 1840

Majoria d'Isabel II

1833 - 1868

Constitució Liberal (1837)

1837

Alçament a Barcelona (1842)

1842

Guerra dels Matiners (1846 - 1849)

1846 - 1849

S'inicia el Bienni Progressista (1854)

1854

Restauració dels Jocs Florals (1859)

1859

Guerra dels 10 anys de Cuba (1868 - 1878)

1868 - 1878

Govern Provisional (1868 - 1871)

1868 - 1871

Sexenni democràtic (1868 - 1874)

1868 - 1874

Constitució Democratica (1869)

1869

Assassinat del general Prim (1870)

1870

3ª Guerra Carlista (1872 - 1876)

1872 - 1876

Dimissió de Pi i Margall (1873)

1873

I Republica (1873-1874)

1873 - 1874

Pablo Iglesias funda el PSOE (1879)

1879

Guerra chiquita (1879 - 1880)

1879 - 1880

1er Congrés Catalanista (1880)

1880

2on Congrés Catalanista

1883

Projecte Federal Català (1883)

1883

Fundació de la UGT (1888)

1888

Sufragi Universal Masculí (1890)

1890

Bases de Manresa (1892)

1892

Guerra de Cuba i Filipinas (1898)

1898