La prehistoria

Events

Paleolític inferior

150.000 BC - 120.000 BC

Paleolític mitjà

130.000 BC - 30.000 BC

Paleolitic superior

35000 B.C - 10000 B.C

La prehistoria

10.000 BC - 3.000 BC

Neolític

8000 BC - 5000 BC

Mesolític

8000 bc - 6000 bc