DAVID

Events

1250

1250

NEIXAMENT MICHELANGELO

1475

CONSTRUCCIÓ DE LA PEÇA

1501 - 1504

BATALLA MEDICI

1529

RECONSTURCCIÓ BRAÇ

1543

MOR MICHELANGELO

1564

TRASLLAT DAVID

1882

ATAC BANDÀLIC

1990