(Historie) Historisk tidslinje

Vær opmærksom på at nogle begivenheder ikke er vist på tidslinjen!

Events

Renæssancen

1300 - Approx. 1500

I Danmark mest 1500
Begynder i Italien, to forklaringer herpå:
Materialistisk forklaring: at her var handelscentrum, med økonomisk overskud
Idealistisk forklaring: De har arven fra antikken, stærk miljø for dannelse, behov for at genopfinde identitet

I renæssancen er mennesket mere i centrum end tidligere. Mennesket bliver set som en efterfølger af Gud, og som en forvalter for verden. Hierakiet er: Gud, Kongen, Adel og bønnerne. Her har gud stadigvæk en vigtig betydning, men har mistet noget af sin magt, da man begynder at tro og tænke mere på naturvidenskaben. En ny samfundsklasse vokser også frem - borgerskab / købmænd - som tjener en masse penge på at sælge importeret vare.
Stændersamfund

Se dokument: "Kort om renæssancen"
Se PP: "renaissancen som periode"

Kolonisering

1400 - 1950

Det starter med opdagelsesrejsende. Årsagerne hertil er:
- Udbredelse af kristendommen.
- Man begyndte at tro, at Gud havde skabt verdenen, og at mennesket skulle forvalte den, og for at det kunne lade sig gøre, måtte man kende verden.
- Dem der købte varer af de europæere, der havde været i Asien, havde interesse i at finde deres egen vej til Asien, for at det ville være billigere.
- Norditalien havde monopol på handel med Asien, så de lagde skatte og tolder på varerne.
- Nye handelsvarer: Silke, krydderier, guld, ædelstene.
- Man så på verden, som at europæerne havde krav på verden.

Selve koloniseringen er når de rejsende opretter handelsstationer i områderne. Derfor ser vi, at koloniseringen sker ude ved kysterne, idet man rejste via skib.

Merkantalisme = staten tjener penge på afgifter
Trekantshandel: Trekantshandelen medvirkede en toldmur, der opstod ved grænserne af landende i Europa. Den skulle reducerer importen og fremme eksporten for derved at få et økonomisk overskud. Afgifterne gik til staten, og da staten var styret af monarki, fik kongen primært overskuddet. Denne handelsstrategi var internt i Europa.

Reformationen

Approx. 1500 - Approx. 1599

At tro på Gud var en selvfølge
Kirken havde meget magt, fordi det var dem der bestemte, hvordan kirken skulle fortolkes. De fortalte folket hvordan en god kristen skulle leve et ydmygt liv.
så kom Luther, og kirken/kristendommen gennemgik en reformation (den lutherske kirke)

Efter reformationen: Alle kan blive præster. Demokratisering af kristendommen, alle kan blive en del af den og læse biblen (i hvert fald dem der kunne læse)
Kirken er ikke længere en stor magtinstitution

Industrialiseringen

Approx. 1750 - Approx. 1914

1. verdenskrig

August 1, 1914 - November 11, 1918

2. verdenskrig

September 1, 1939 - May 8, 1945

Afkolonisering

1945 - 1970

Den kolde krig

May 9, 1945 - 1991

Styreformer

Diakron og synkron undersøgelse af demokratiet / styreformerne

Demokrati i Athen

Approx. 400 bc. - Approx. 300 bc.

Direkte demokrati (amatørdemokrati), hvor embedesmænd (mænd over 20 år) blev stemt ind i en 1-års periode. Demokratiet byggede på frihed (til at ytre sine meninger), lighed (til at ytre sig, og lighed for loven), og respekt for loven. Deltagelse i demokratiet afhang af vilje, geografi og viden/interesser (fx kunne man få en lille skilling for aat dukke op til folkeforsamlinger, for derved at skifre flere deltog og man undgik et elitært demokrati.)

Med hensyn til menneskesyn respekterede man kun mænd. Kvinder blev set som en underudviklet udgave af mænd, og havde derfor ikke nogle rettigheder (måtte ikke stemme eller tale offentligt). Ligeledes blev slaver set som andenrangs borgere

Valgkongedømme

800 - 1660

Kongen vælges af adelen

Dansk enevælde

Approx. 1660 - 1849

Adelen svigtede under krig, og så gik kirken og borgeskabet sammen om at støtte en envældig konge -> Enevælden starter!

Kongen har i princippet alt magten, men i praktisk uddelegere mange den. Den danske enevælde var meget blød / lydhør / bondevenlig.

Under enevældet var samfundet stadig opbygget efter feudalsystemet.
Folket fik større indflydelse med offentlig kritik og debat i 1770'erne pga. Struense (ytrings- og trykkefrihed)

Se dokument / evernote: "enevælde spørgsmål" / "spørgsmål til tekst"
Se: Fokus 2, s. 34-44

USA's forfatning

1775 - 1789

Uafhængighedserklæringen (USA)

07/04/1776

Franske revolution

1789 - 1799

Danmark overtager De Dansk Vestindiske Øer

1814 - 1917

Dansk grundlov indføres

5 juni 1849

Dansk demokrati

1850 - Present

Grundlovende indførelse (og derved enevældens afslutning) er inspireret af den franske revolution, og den gennerelle revolutionsbølge i Europa.
Selve verdenssynet har ændret sig (oplysningstiden), og verdne er foranderlig. Man han flere muligheder.
Christian d. 8 døde 1848, hvilket virklig startede debatten om hvorvidt styreformen skulle ændres.

Grundloven indføres d. 5 juni 1849, uden de helt store helt store oprør (kongen kunne godt mærke hvor det bar hen, og føjede folket)

Imperialismen

1870 - 1914

Kvinders stemmeret

06/05/1915