BE 103 Chronology Chart

Northern Kingdom - Israel

Jeroboam I

931 BC - 910 BC

Ahab

874 BC - 853 BC

Elijah's Work - Mid 9th Cent

860 BC - 848 BC

God Takes Elijah

848 BC

Elisha's Work Late 9th Century

848 BC - 798 BC

Jezebel is murdered

841 BC

Jehu

841 BC - 814 BC

Jehu's Cleansing

841 BC

Elisha had Jehu anointed King

841 BC

Elisha's Death

798 BC

Jeroboam II

793 BC - 753 BC

Assyria takes Northern Kingdom

722 BC

Kings & Kingdoms

Saul's Rule

1051 BC - 1011 BC

Saul Philistine Battles

1030 BC - 1020 BC

David's Rule

1011 BC - 971 BC

David Philistine Wars

1010 BC

David Takes Ark to Jerusalem

1008 BC

David Covenant Window

1008 BC - 1000 BC

Book of Job Written

1000 BC - 900 BC

Rebellion of Absalom

978 BC

Solomon's Rule

971 BC - 931 BC

Construction 1st Temple

968 BC - 961 BC

United Kingdom Splits

931 BC

Sennacherib (Assyria)

705 BC - 681 BC

Nebuchadnezzar (Babylon)

605 BC - 562 BC

Cyrus (Persia)

559 BC - 530 BC

Degree of Cyrus

538 BC

Xerxes I (Ahasuerus)

485 BC - 465 BC

Esther

483 BC - 474 BC

Esther Made Queen

479 BC

Haman/Mordecai Saga

475 BC

Artaxerxes

465 BC - 424 BC

Artaxerxes’ Decree - Ezra Goes

458 BC

Artaxerxs’ 2nd decree - Nehemiah Goes

444 BC

Southern Kingdom - Judah

Rehoboam

931 BC - 913 BC

Shishak loots temple

926 BC

Asa

911 BC - 873 BC

Micaiah Prophesies Against Ahab

873 BC

Jehoshaphat

870 BC - 848 BC

Jehoram

848 bc - 841 bc

Athaliah's Bloody Rule

841 BC - 835 BC

Joash

835 BC - 796 BC

Uzziah/Azariah

792 BC - 740 BC

Ahaz

735 BC - 715 BC

Hezekiah - coregency

729 BC - 715 BC

Hezekiah

715 BC - 696 BC

Sennacherib invades Southern Kingdom

701 BC

Manasseh

696 BC - 642 BC

Josiah

640 BC - 609 BC

1st Exile

605 BC

2nd Exile

597 BC

Jehoiachin 3 month rule & capture

597 BC

3rd Exile - Destruction of Temple

586 BC

1st Return: Zerubbabel

537 BC

Foundation of Temple Built

536 BC

Temple Completed

515 BC

2nd Return: Ezra

457 BC

3rd Return: Nehemiah

444 BC