SEGLE XX

HISTÒRIA DE L'ART

PRIMERES AVANTGUARDES

Palau de la Música

1905 - 1908

Modernisme

Casa Milà

1906 - 1910

Modernisme

Habitació vermella

1908

Fauvisme

PRIMERES AVANTGUARDES

1908 - 1937

Composició IV

1911

Abstracció

Formes úniques de continuitat en l'espai

1913

Futurisme

Pavelló Alemany

1929

Racionalisme

La persistència de la memòria

1931

Surrealisme

El profeta

1933

Cubisme

Nit de lluna

1935

Surrealisme

Casa Kauffman

1935 - 1937

Organicisme

SEGONES AVANTGUARDES

SEGONES AVANTGUARDES

1937 - 1999

Guernika

1937

Cubisme, Surrealisme, Expressionisme

El marxisme sanarà als malalts

1954

Realisme social

Sopa Campbell

1965

Pop-art

Una i tres cadires

1965

Art conceptual

Creu i R

1975

Informalisme

Dona i Ocell

1982

Abstracte

Elogi de l'aigua

1987

Abstracte

Museu Guggenheim

1991 - 1997

Deconstructivisme

Maman

1999

Expressionisme