Geschiedenis van Zuid-Afrika

Events

Eerste Europeaan naar Zuid-Afrika

1488

Tweede Europeaan naar Zuid-Afrika, op weg naar Indië

1498

Eerste Nederlandse nederzetting door Jan van Riebeeck

6 april 1652

Namens de VOC op de Kaap de Goede Hoop

Eerste slaven in de Nederlandse nederzetting

1658

Oorlogen tussen de Nederlanders en de Khoikhoi

1659 - 1676

Uitbreiding van de nederzetting door de VOC

1670

Grensoorlogen tussen Nederland en Xhosa

1779 - 1811

Voorstel van de Afrikaners voor zelfstandigheid wordt afgewezen door Staten-generaal

1784

VOC verdwijnt uit Zuid-Afrika

1791

De Britten naar de Kaap

1795

Om tegen te houden dat het een Franse kolonie werd.

Slag om Muizenberg

1798

Britten nemen de macht over

De grote trek

1835

Ontstaan van de republieken: Oranje Vrijstaat en Transvaal

Britten schaffen slavernij af in Zuid-Afrika

1835

kolonisten waren het hier niet mee eens

Slag bij Bloedrievier

1838

Zoeloes overwonnen

Eerste boerenoorlog

1880 - 1881

Tweede Boerenoorlog

1899 - 1902

Vredesverdrag in Pretoria

31 May 1902

Vredesverdrag tussen Afrikaners en Britten

Unie van Zuid-Afrika

1910

Samengaan van Transvaal, de Kaapkolonie, de Oranje Vrijstaat en Natal.

Status Act & Seals Act

1934

Zuid-Afrika krijgt alle macht in handen.

Apartheid in Zuid-Afrika

1948 - 1991

Nelson Mandela in gevangenschap

1962 - 1990

Opstand in Soweto

16 June 1976

Protest tegen apartheid

Laatste apartheidswet afgeschaft

1991

Nelson Mandela President van Zuid-Afrika

1994 - 1999

Zuid-Afrika doet mee met sporten

24 Juni 1995

Thabo Mbeki president

1999 - 2008

Jacob Zuma president

2009

Nelson Mandela overleden

2013