Espanya al s.XIX

General

Trienni Liberal

1820 - 1823

Dècada Ominosa

1823 - 1833

Primer Ferrocarril BCN-Mataró

1848

Llei d'Escolarització Obligatòria

1857

Sexenni Democràtic

1868 - 1874

Regnats

Carles IV

1788 - 1808

Ferran VII

1814 - 1833

Maria Cristina

1833 - 1840

Esparteno

1840 - 1844

Isabel II

1844 - 1868

Amadeu I

1871 - 1873

República

1873 - 1875

Alfons XII

1875 - 1885

Maria Cristina

1885 - 1902

Gobern

Josep Bonaparte

1808 - 1814

Narvaez

1844 - 1854

Generals Prim i Serrano (Govern Provisional)

1868 - 1870

Canovas

1875 - 1881

Sagasta

1881 - 1883

Canovas

1884 - 1885

Sagasta

1885 - 1890

Canovas

1890 - 1892

Sagasta

1892 - 1895

Canovas

1895 - 1897

Política

Constitució La Pepa de 1812

1812

Congrés de Viena

1815

Cop d'Estat del General Riego

1820

Constitució del 1837

1837

Pronunciament de Vicálvaro

1854

Constitució de 1869

1869

Cop d'Estat del General Pavia

Jan 1, 1874

Cop d'Estat del General Martinez

1874

Constitució del 1876

1876

Fundació del PSOE

1879

Primer Congrés Catalanista

1880

Creació de FTRE

1881

Pacte del Pardo

1885

Creació de La Lliga de Catalunya

1887

Fundació UGT

1888

Eleccions per Sufragi Universal Masculí

1891

Bases de Manresa

1892

Conflictes

Guerra del Francès

1808 - 1814

Primera Guerra Carlina

1833 - 1840

Segona Guerra Carlina

1846 - 1849

Guerra de Cuba

1868 - 1878

Tercera Guerra Carlina

1872 - 1876

Guerra Chica (Cuba i Filipines)

1895 - 1898