Estadística

Events

PIERRE DE FERMAT

1601

1601 - 1665
Francès

-Va dir que havia descobert una prova, però que no hi havia a la pàgina suficient marge per donar-la.

-Comença la Guerra dels Trenta Anys, on França va participar.

JACOB BERNOULLI

1654

1654 - 1700
Suís

-Pretén calcular probabilitats en aquells casos en què és impossible enumerar totes les possibilitats.

-Creació de la marca de rellotges Tissot al 1853.

ABRAHAM DE MOIVRE

1667

1667 - 1754
Francès

-Va enunciar la llei de probabilitat composta i va iniciar l'ocupació de les equacions de diferències finites que va generalitzar.

-Al 1672 va començar la Guerra Franco-Holandesa.

DANIEL BERNOULLI

1700

1700 - 1782
Països Baixos

-Va destacar no només en matemàtica pura, sinó també en les anomenades aplicades, principalment estadística i probabilitat.

-Els Prínceps d'Orange es van convertir en estatúder (càrrec polític dels països baixos) al 1748

THOMAS BAYES

1702

1702 - 1782
Anglès

-Va estudiar el problema de la determinació de la probabilitat de les causes a través dels efectes observats.

-Al 1705 apareix la màquina de vapor.

CARL FRIEDRICH GAUSS

1777

1777 - 1855
Alemany

-Va contribuir en la teoria de nombres, l'anàlisi matemàtica, la geometria diferencial, l'estadística.

-La Revolució del 1848 es va crear a Frankfurt del Main el primer Parlament alemany.

ADOLPHE QUÉTELET

1796

1796 - 1874
Belga

-Va estudiar de la teoria de la probabilitat i la seva aplicació als fenòmens socials.

-Pare de la estadísitica moderna.

-Creació de la Confederació dels Estats Belgues Units al 1790.

FLORENCE NIGHTTINGALE

1820

1820 - 1910
Italiana-anglesa

-Era infermera de professió i estudiosa de mètodes i tècniques estadístiques.

-Al 1861 va acabar la unificació d'Itàlia.

PAFNUTI CHEBYSHOV

1821

1821 - 1894
Rus

-Diu que la probabilitat que una variable aleatòria estigui distanciada de la seva mitjana, de vegades la desviació típica és menor o igual que 1/a*2.

-En 1833 es va promulgar la doctrina «Ortodòxia, Autocràcia i Nacionalisme»

FRANCIS GALTON

1822

1822 - 1911
Anglès

-Va inventar l'ús de la línia de regressió, sent el primer a explicar el fenomen de la regressió a la mitjana.

-El 1891 l'educació va ser gratuïta per als menors de 10 anys.

GEORGE SNEDECOR

1881

1881 - 1974
Nord-americà

-Va fundar el primer departament acadèmic d'estadística dels Estats Units,

-Va crear el primer laboratori de les estadístiques als EUA

-America va patir una crisi climàtica/ambiental al 1885

GERTRUDE MARY COX

1900

1900 - 1978
Americana

-El seu convenciment que les estadístiques la van portar a establir un pont entre teòrics i investigadors.

-Es va convertir en la primera dona elegida a l'International Statistical Institute.