Etapes de la historia de grècia

Events

Època Minoica

3.000 B.C - 1.400 B.C

Palaus, mit del Minotaure

Època Micenica

1.400 B.C - 1.150 B.C

Petits Regnes

Època Oscura

1.150 B.C - 800 B.C

Guerra de Troia

Època Arcaica

800 BC - 490 BC

La creació de la polis

Època Clasica

490 BC - 334 BC

Guerres i Democracia

Època Hel·lenística (336 - 146 aC)

336 BC - 30 BC

Guerra entre Macedonia i Grecia