Jhuliana

Events

Civilización Minoica

3.000 BC - 1.400 BC

En aquella epoca existia el Minotaure .

Civilización Micenica

1.400 BC - 1.150 BC

La guerra de Troya.

Epoca Oscura

1150 BC - 800 BC

Grecia arcaica

800 BC - 490 BC

Jocs olímpics

Grecia classica

490 BC - 334 BC

Les guerres Medicàs

Grecia Hel·lenística

334 BC - 30 BC

Alexandre el gran