Emma

Events

TRANSICIÓ

1971 - 1976

Govern: Arias Navarro

CONFLICTE SOCIAL

1975

-1975: impacte de la crisi del petroli
-1976: llei de reforma política
-Constitució espanyola

UCD

1975

1r govern: 1977 (Suárez)
2n govern: 1979 (Suárez)
3r govern: 1981 (Sotelo)
Estatuts d'autonomia
Conflictes laborals

GOVERN ADOLFO SUÁREZ (UCD)

1976 - 1981

AUGE DEL TERRORISME

1979 - 1980

1977: elecions generals
1980: estatut dels treballadors
1981: 23-f

DEMOCRACIA

1982 - 2017

PSOE: Felipe González (1984 - 1994)
PP: José María Aznar (1995 - 2004)
PSOE: Zapatero (2005 - 2008)
PP: Mariano Rajoy (2010 - 2017)