Oudheid

Events

Bronstijd

3000 BC - 800 BC

In Griekenland eindigt deze al rond 1200 BC

Eerste Paleis periode

1900 BC - 1750 BC

Tweede Paleis periode(Kreta)

1750 BC - 1430 BC

Drie grote stabiele staten

1500 BC

Staten ontstaan door afbraak en machtsvacuum in Klein-Azie(Turkije) en Mesopotamie
- Zuidelijk Mesopotamië à Kassieten hadden Babylonië overgenomen
- Noordelijk Mesopotamië à Assyrische Rijk (1400 BC)
- Anatolië (Turkije) à Hettieten aan de macht (1420-1200 BC)

Myceense periode op Kreta

1430 BC - 1350 BC

Hettieten aan de macht in Anatolie

1420 BC - 1200 BC

Myceense zeevaarders stichten handelsposten

1400 BC

Handelsposten over een gebied dat zich uitstrekte van Klein-Azie to ver in Italie

Ineenstorting grote rijken

1200 BC

Egypte, Assyrische Rijk, Hettitische Rijk --> Versplintering van allerlei heersers; onderlinge strijd. Ook opkomst Phoeniciers

Volledige inneenstorting Hettitische koninkrijk

1200 BC
 • Heersers hiervan noemden zich de erfgenamen van de Hettitische heersers
  • Ze gingen door met Hettitische iconografie en namen het Hettitische schrift als basis voor een nieuw schrift
  • Geen politieke samenwerking tussen de staten
  • Wel welvaart
   • Vooral dankzij handel in metalen met koninkrijk Urartu (Armenië) en de Middellandse zee staten

Neergang Myceens Kreta

1100 BC

Geen goede verklaring waarom dit gebeurde!

Egypte verdeeld tussen twee concurrerende vorsten

1100 BC
 • Verdeeld in noord en zuid
  • Zo’n groot gebied dat Egypte als eenheid regeren erg lastig was, waardoor het vaak uiteenviel in noord en zuid
 • Daarna inval Libiërs
  • Egypte onder dit regime ook verdeeld in noord en zuid

Derde Overgangsperiode

1070 BC - 712 BC
 • Onrustig tijdperk voor Egypte
  • Gebrek aan stabiele unitaire overheid
  • Verlies territoria in de Levant
   • Tussen 950 en 850 BC hersteld
  • Tegen het einde een serie burgeroorlogen
  • Overname van de staat door de Nubiërs (vanuit het zuiden)

Assysrische staat drastisch verzwakt

1050 BC

Herhaaldelijke invasies van het Westen en Babylonie in het Zuiden.

Grieken verspreiden zich naar Klein Azie

1000 BC - 800 BC

koloniseerdenin die periode Lesbos en de noordelijke westkust van het huidige Turkije, meestal aangeduid als Eolië. Mensen uit het Ionisch-Grieks sprekende Attika stichtten nieuwe nederzettingen in de zuidelijke westkust van Klein-Azië, een gebied dat we daarom Ionië zijn gaan noemen. Bewoners uit het Dorisch-sprekende zuiden van Griekenland en Kreta koloniseerden tenslotte Rhodos en de zuidwest punt van Asia Minor. Vaak wordt deze periode, die waarschijnlijk tot ca. 800 v.C. duurde, de eerste Griekse kolonisatiegolf genoemd.

Assyrische staat kreeg controle terug over noordelijk Mesopotamië

950 BC
 • Begin van het Neo-Assyrische rijk
 • 8e en 7e eeuw: verdere expansie westwaarts

Stichting Carthago door Phoeniciers

800 BC

Opkomst Koninkrijk Lydie

800 BC
 • Werd machtiger in de 7e eeuw BC
  • Uiteindelijk krijgt het de macht over alle Griekse staten van westelijk Klein Azië

Tweede Griekse kolonisatie golf

800 BC - 500 BC

Vanaf de achtste eeuw v.C. waren met name Sicilië en Zuid-Italië gewilde bestemmingen voor Grieken die daar een beter bestaan hoopten op te bouwen. De belangrijkste koloniserende steden waren Chalkis en Eretria (op het eiland Euboia), Korinthe, Megara (op het Griekse vasteland), Milete, en Phokaia (in Klein Azië). Met name de Euboïsche steden waren pioniers. Eretria stichtte al vroeg een nederzetting op Corfu die waarschijnlijk was bedoeld als een springplank voor expedities verder naar het westen, waar vlak na 750 v.C. Pithekoussa werd gesticht, een handelspost op het eiland Ischia voor de kust van Campanië. Deze handelspost stelde de Grieken in staat om handel te drijven met de Etrusken. Pithekoussa werd op de voet gevolgd door Naxos (735 v.C.) en vele andere steden op Sicilië en het zuiden van Italië, dat om die reden ook wel Magna Graecia (Groot Griekenland) werd genoemd.
Maar de Grieken trokken nog verder dan Italië; ook Sardinië, Corsica, Zuid-Frankrijk en de noordoostkust van Spanje werden gekoloniseerd. Factoren voor deze zogenaamde tweede Griekse kolonisatiegolf worden enerzijds gezocht in overbevolking en interne twisten in Griekenland zelf, en anderzijds de handelsmogelijkheden en overvloedige landbouwarealen (met name in Sicilië) in de overzeese gebieden.

Groei eenheid Grieken

800 BC - 500 BC

Opkomst koninkrijk Frygie

800 BC

In het centrale deel van het voormalige Hettitische Rijk.

Orientaliserende periode

700 BC - 600 BC

Vormen en ideeen worden geimporteerd vanuit het Oosten. Voorbeelden van invloeden:
- Naturalistische afbeeldingen(op potten en vazen)
- Bronswerk
- Standbeelden

Stichting Cyrene

631 BC - 600 BC

Osborne zegt 631, Hall 600

Eerste versie bijbel

620 BC

Tweede versie bijbel

550 BC

Tijdens verbanning in Babylon

Grieks-Perzische Oorlogen

499 BC - 479 BC

Schliemann begint met opgravingen

1871