Historia filozofii

Periodyzacja klasyczna

filozofia antyczna

700 BC - 400

VII/VI w.p.n.e

700 BC

IV w.n.e

400

filozofia średniowieczna

0401 - 1400

XIV w.n.e

1400

filozofia nowożytna

1401 - 1900

XIX w.n.e

Approx. 1900

filozofia współczesna

1901 - Present

Periodyzacja wg Schnaderlacha

paradygmat ontologiczny

700 BC - 1400

epistemologiczny

1401 - 1900

lingwistyczny

1901 - Present