Geschiedenis

Evolutie van de bevolking

Opbouw

500 - 900

Ancien Régime

500 - 1800

Bloei

900 - 1700

Afbouw

1700 - 1800

De bevolkingsevoluatie

Invallen, epidemie

200 - 700

Daling

Stop invallen, warmer klimaat

700 - 1300

Stijgend

100-jarige oorlog

1300 - 1400

Dalend

Geen verklaring voor

1400 - 1900

Stijgend

De val van het Romeinse rijk

Soldaatkeizers

200 - 306

Keizerconstantijn

306 - 395

Constantijn

324 - 337

Alleenheerser

Splitsing

395 - 476

Keizer Theodosius

395

Chlodovech

481 - 511

De Merovingische leider

Nieuwe heersers in het gewesten

De franken

480 - 1000

Merovingers

480 - 751

Karolingers

751 - 1000

Lodewijk de Vrome

814 - 840

Zoon en opvolger van Karel de grote

Verdrag van verdun

Approx. 843