Geschiedenis H5+6

Events

Hus wordt als ketter door de paus tot dood veroordeeld

1415

Bartalomeus Diaz vaart als eerste om de Afrikaanse zuidpunt

1488

Reis Columbus

1492 - 1493

Spanje voltooid reconquista

1492

Vasco da Gama bereikt de westkust van India

1497

Karel V word geboren in Gent

1500

Vroegmoderne Tijd

1500 - 1800

Hoofdstuk 5

1500 - 1600

Kaartenmaker Waldseemüller zet voor de eerste keer Amerika op een kaart

1507

Amerika waarschijnlijk vernoemd naar Amerigo Vespucci

Karel V word heer der Nederlanden

1515

Karel V

1516 - 1556

Luther publiceert 95 stellingen tegen misstanden in de kerk

1517

Ketterproces tegen Luther

1518

Karel V word verkozen tot Keizer van het Heilige Roomse Rijk

1519

Hérnan Cortés valt het gebied van de Azteken binnen

1519

Azteken geven zich over

1521

Boerenoorlog Duitsland

1524

Turken bedreigen Wenen

1529

Karel V geeft kolonie een eigen bestuur

1530

Nieuwe Wetten

1542

Luther publiceert pamflet tegen Joden

1543

Het Concilie van Trente bevestigd het absolute gezag van de paus

1545 - 1563

Karel V vaardigd een plakkaat (Wet) uit tegen hervormingsgezinden

1550

Filips II Heer der Nederlanden

10-25-1555

Smeekschrift der Edelen

1566

Beeldenstorm

1566

Alva wordt landvoogd der Nederlanden

1567

Aanval bij Heiligerlee

1568

Inname Den Briel door watergeuzen

1 april 1572

Antwerpen geplunderd door Spaanse soldaten

1576

Partificatie van Gent

1576

Unie van Utrecht

1579

Frans Hals

1580 - 1666

Acte van Verlatinghe

1581

Willem van Oranje word vermoord door Balthasar Gerards

1584

Haven van Antwerpen uitgeschakeld

1585

Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden

1588

Franse koning vaardigd het Edict van Nantes uit

1598

Hoofdstuk 6

1600 - 1700

VOC Word opgericht

1602

Eerste Multinational
Eerste bedrijf met aandeelhouders

Rembrandt

1606 - 1669

Gevechtspauze in oorlog met Spanje

1609 - 1621

Huygens

1629 - 1695

Vermeer

1632 - 1675

Antoni van Leewenhoek

1632 - 1723

Vrede van Münster

1648

Act of Navigation

1651

Johan de Witt wordt benoemd tot raadspensionaris

1653

Christiaan Huygens ontdekt ringen van Saturnus

1655

Frankrijk, Engeland en de Duitse bisdommen Münster & Keulen verklaren de oorlog aan de Republiek

1672

Gebroeders de Witt worden vermoord

8-20-1672

Lodewijk XIV herroept Edict van Nantes

1685

Willem III valt Engeland binnen

1688

Er wordt weer een stadhouder benoemd

1747