Eix cronològic: Les Revolucions Liberals

La Revolució Francesa

1789 - 1792

La Primera República Francesa

1792 - 1794
1794 - 1799

El Període Napoleònic

1799 - 1804
1804 - 1815

La Restauració i les Revolucions Liberals

1814 - 1820
1820 - 1830
1848 - 1849

Els moviments nacionalistes

1821 - 1871
1834 - 1871
1859 - 1870