Prosjektplan FoU-prosjektet Kultur for læring

Viktige datoer

17 May 2017
22 May 2017
10 August 2017
22 August 2017 - 23 August 2017
21 September 2017 - 22 September 2017
1 October 2017
7 October 2017

Skoleeier

22 May 2017
15 August 2017 - 15 September 2017
20 August 2017 - 23 June 2018
21 September 2017 - 22 September 2017
1 October 2017

Skoleledelse

17 May 2017
23 June 2017
10 August 2017
14 August 2017 - 17 August 2017
20 August 2017 - 23 June 2018
7 October 2017

Pedagogisk personale

13 August 2017 - 31 December 2017
14 August 2017 - 18 August 2017
1 January 2018 - 24 June 2018

PPT

20 August 2017 - 31 December 2017
22 August 2017 - 23 August 2017

Barnehage

22 March 2017
21 April 2017
8 September 2017