Segona República i Guerra Civil

Períodes

Segona República Espanyola

1931 - 1939

Règim polític democràtic que va existir a Espanya entre el 14 d'abril de 1931, substituint la monarquia d'Alfons XIII i l'1 d'abril de 1939, quan comença la dictadura de Franco.

Govern Alcalà-Zamora

1931 - 1935

És el president de la república des de l'any 1931 fins al 1935

Bienni reformista o d'esquerres

1931 - 1933

Govern presidit per Manuel Azaña i integrat per republicans d’esquerra i socialistes.

Govern provisional

14 April 1931 - 15 December 1931

Els representats del pacte de Sant Sebastià formen un govern provisional i fan la proclama oficial

Govern de Lerroux

1933

Durant el bienni negre el partit de Lerroux i la CEDA són els grans vencedors i Alcalà Zamora optarà perquè Lerroux formi govern.

Bienni conservador o bienni negre

1934 - 1935

Lerroux forma govern (la CEDA els recolzarà)

Revolució d'Octubre del 34

5 October 1934 - 19 October 1934

Època de grans mobilitzacions la CEDA entra al govern

Guerra Civil Española

1936 - 1939

Conflicte bèlic entre dos bàndols a Espanya, per una banda trobem els insurrectes i per l'altra els fidels a la república. Tot això esclata a causa del "Alzamiento Militar" del coronel Yagüe.

Govern de Casares Quiroga

10 May 1936 - 19 July 1936

Serà el president del govern després de la victoria del Front Popular.

Govern Azaña Díaz

1937 - 1939

Serà el president de la república des de l'any 1937-1939

Els nacionals arriben a la mediterrània

1937 - 1938

Fi de la Guerra Civil

1 May 1939

Acaba amb la derrota republicana i l'inici de la dictadura franquista

Fets

Eleccions municipals i inici de la República

12 May 1931

Llei de retir de l'oficialitat (reforma exèrcit)

9 December 1931

Poden jurar la república o poden jubilar-se

Constitució de 1931

9 December 1931

Elaborada pel govern d'Alcalà Zamora

Aprovació Estatut Catalunya

1932

Generalitat de Catalunya dominada per republicans i catalanistes d’esquerres.

Proposta d'Estatut (Estatut de Núria)

1932

S'aprova en plebiscit pel 99% dels votants

Cop d'Estat de Sanjurjo

10 August 1932

Cop d’estat frustrat del coronel Sanjurjo (1932)

Llei de congregacions

1933

Possibilitat de dissoldre un ordre religiós si és perillós per l’estat, enfrontament amb els Jesuïtes

Creació de la CEDA

4 March 1933

Confederació de dretes autònomes

Formació UME

1934

Unidad Militar de Emergencias

República Catalana declarada per Companys

6 October 1934

Al 1934 es declararà la república catalana, hi haurà algunes vagues i força moviment al govern central.

Triomf electoral del Front Popular

1936

Coalició republicans d’esquerra, socialistes i comunistes.

Assassinat José Calvo Sotelo

13 July 1936

Radicals d’esquerra responen l'assassinat de Castillo, assassinant a el monàrquic José Calvo Sotelo

Alzamiento militar i inici de la guerra civil

17 July 1936

Coronel Yagüe a Melilla, causant de la Guerra Civil

Creació Junta de Defensa Nacional

24 July 1936

Va ser l'organisme creat el 24 de juliol de 1936 pels militars revoltats en el fallit cop d'estat que va donar lloc a la Guerra Civil Espanyola

Ocupació del nord

1937

Franco va poder acabar amb l’ocupació del nord peninsular: un cop superat el “Cinturón del Hierro”, Bilbao va caure el 19 de juny, a l’agost va prendre Santander i, finalment, Astúries va ser ocupada l’octubre.

Fets de Maig 1937 i Ocupació Telefònica

3 May 1937 - 7 May 1937

Ocupació de l’edifici de Telefònica pels anarquistes

Decret d'unificació (partits franquistes)

19 May 1937

Unificació Falanges Española Tradicionalista i las JONS

Assassinat d'Andreu Nin

20 June 1937

Va ser un destacat polític trotskista i traductor català, també va ser conseller de justícia a la Generalitat de Catalunya

Ocupació de Catalunya

1938

La pèrdua de la batalla de l'Ebre donà pas a l'ocupació general de Catalunya per part de les tropes franquistes

Tretze punts de Negrin

30 May 1938
 1. La independencia de España.
 2. Liberarla de militares extranjeros invasores.
 3. República democrática con un gobierno de plena autoridad.
 4. Plebiscito para determinar la estructuración jurídica y social de la República Española.
 5. Libertades regionales sin menoscabo de la unidad española.
 6. Conciencia ciudadana garantizada por el Estado.
 7. Garantía de la propiedad legítima y protección al elemento productor.
 8. Democracia campesina y liquidación de la propiedad semifeudal.
 9. Legislación social que garantice los derechos del trabajador.
 10. Mejoramiento cultural, físico y moral de la raza.
 11. Ejército al servicio de la Nación, estando libre de tendencias y partidos.
 12. Renuncia a la guerra como instrumento de política nacional.
 13. Amplia amnistía para los españoles que quieran reconstruir y engrandecer España.