10 stappenplan

Events

Oriëntatie

03-16-2017 - 03-17-2017

Onderzoeksvraag formuleren

03-18-2017 - 03-19-2017

Vaststellen meetgegevens

03-20-2017 - 03-21-2017

Omzetten in vergelijking

03-22-2017 - 03-23-2017

Formuleren hypothese

03-24-2017 - 03-25-2017

Voorspellen gegevens en uitkomst

03-26-2017 - 03-27-2017

Verwerken antwoorden, conclusies trekken en bedenkingen

03-28-2017 - 03-29-2017