Fris cronològic de la dominació musulmana

Events

570: NAIXEMENT DE MAHOMA

570

610: INICI DE L'ISLAMISME

610

630: MAHOMA CONQUEREIX LA MECA

630

632: MORT DE MAHOMA

632

711-720: CONQUESTA MUSULMANA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA

711 - 720

732: DERROTA MUSULMANA DE POITIERS

732

750-850: CALIFAT ABBASSÍ DE BAGDAD

750 - 850

1031-1090: REGNE DE TAIFES

1031 - 1090

1055: CONQUESTA TURCA DE BAGDAD

1055

1090-1145: ALMORÀVITS A AL-ÀNDALUS

1090 - 1145

1238-1492: REGNE NASSARITA DE GRANADA

1200 - 1400