Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden

Events

Karel V heerser Nederlanden

1515

Luther Rijksdag Worms

1521

3 Collaterale Raden

1531

Karel V alle Nederlanden

1543

instelling Bloedplakkaten

1550

Filips II erft Nederlanden

1555

Beeldenstorm & Smeekschrift der Edelen

1566

Hertog van Alva in Nederlanden

1567

geuzen nemen Den Briel in

1572

geuzen ontketenen opstand in Holland & Zeeland

1572

Alva verlaat Nederlanden

1573

ontzet van Leiden

1574

Pacificatie van Gent

1576

Alteratie van Amsterdam

1578

Unie van Utrecht

1579

Plakkaat van Verlatinghe

1581

Willem van Oranje vermoord

1584

Noordelijke Nederlanden zelfstandige republiek

1588

Spaanse Armada verslagen

1588

VOC opgericht

1602

Twaalfjarig Bestand

1609 - 1621

J. van Oldenbarnevelt onthoofd

1619

bestuurscentrum VOC --> Batavia

1619

Portuges-Joodse synagoge in Amsterdam

1639

Verdrag van Münster

1648

Spanje erkent de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden