Història de la indústria espanyola

Events

José Bonaplata utilitza el vapor com a força motriu

1832

Primera fàbrica de paper continu (Tolosa,Guipúscoa)

1842

Primer alt forn de coc (Trubia,Oviedo)

1848

Fundació de la Maquinista Terrestre i Marítima

1855

Constitució del Banc de Bilbao, entitat promotora d'emprses industrials

1857

Concentració de la indústria llanera a Sabadell i Terrassa

1860

Naixement de la siderúrgia basca

1865

Primera central elèctrica d'Espanya (Barcelona)

1873

Creació dels Alts Forns i Fàbriques de Ferros (Bilbao)

1882

Dressanes del Nerbion, construcció de vaixells

1888

Expansió indústria sucrera

1898

Primera fàbrica de ciment (Astúries)

1898