linea de tiempo

Events

DESENVOLUPAMENT DE LA INDÚSTRIA

1830 - 1900

JOSÉ BONAPLATA, INDÚSTRIA COTONERA-VAPOR

1832

PRIMERA FÀBRICA DE PAPER CONTINU (GUIPÚSCOA)

1842

PRIMER ALT FORN DE COC (OVIEDO)

1848

FUNDACIÓ DE LA MAQUINISTA TERRESTRE I MARÍTIMA (BCN)

1855

SOCIETAT DE LA INDÚSTRIA MECÀNICA

CONSTITUCIÓ DEL BANC DE BILBAO

1857

ENTITAT PROMOTORA D'EMPRESES INDUSTRIALS

iNDUSTRIA LLANERA (SABADELL I TERRASSA)

1860

CONCENTRACIÓ GEOGRÀFICA

EXPANSIÓ DE LES EXPORTACIONS DE FERRO I DE CARBÓ (BISCAIA I ASTÚRIA)

1865

NAIXEMENT DE LA SIDERURGIA BASCA

iNSTAL·LACIÓ DE LA PRIMERA ELÈCTRICA A ESPANYA (BCN)

1873

CREACIÓ DE LA SOCIETAT ALT FORNS I FÀBRIQUES DE FERROS I ACERS BILBAO

1882

NAIXAMENT DE DRASSANES DEL NERBION PER A LA CONSTRUCCIÓ DE VAIXELLS AMB BUC D'ACER

1888

SOCIETAT TUDELA VEGUÍN (ASTÚRIES)

1898

EXPANSIÓ DE LA INDÚSTRIA SUCRERA

1898

COM A CONSEQÜÈNCIA DE LA PÈRDUA DE CUBA I FILIPINES