Integrētās mācību stundas

Integrētās mācību stundas

5.klases

Viz.māksla, dabaszin., latv., angļu val

1 May 2017 - May 31, 2017

Nodarbība varētu notikt Brīvdabas muzejā.
Vizuālā māksla - zīmē dzīvnieku, kukaini.
Dabaszinības - dzīvnieku klasifikācija.
Latviešu valoda - īpašibas vārdi.
Angļu valoda - īpašibas vārdi.

6.klases

Dabaszinības, angļu valoda matemātika

1 April 2017 - April 30, 2017

Dabaszinības- Everests, globālā sasilšana, piesārņojums.
Angļu valoda - teksta lasīšana, video, gramatika( saliktā tagadne).
Matemātika- augstuma mērvienības, temperatūras maiņa, mērogs.

7.klases

Matemātika, informātika

1 January 2017 - January 31, 2017

Vienādojumu risināšanas algoritms
Lineāri vienādojumi, lineāri algoritmi
Nevienādības
Prast "iedot algoritmu datoram", veidot algoritmu pa soļiem

Matemātika, bioloģija

16 January 2017 - 20 January 2017

Matemātika - simetrijas jēdzieni ass, centrs...
Bioloģija - atrast piemērus simetrijai dzīvajos organismos

Mūzika, informātika, matemātika

1 April 2017 - April 30, 2017

Vēsturisko periodu diagrammas
Komponisti dažādos laikos
Aptauju apkopošana diagrammās

8.klases

Latviešu un angļu valoda

1 March 2017 - March 31, 2017

Vienkārša pagātne, ilgstošā pagātne

Krievu valoda, angļu valoda

1 April 2017 - April 30, 2017

Apkārtējā vide
Skolas tradīcijas

Krievu valoda, angļu valoda

1 May 2017 - May 31, 2017

Tradīcijas Latvijā, Krievijā, Austrālijā

9.klases

Angļu valoda, bioloģija

1 January 2017 - January 31, 2017

Uzturvielas, veselīgs dzīvesveids. Kaloriju skaitīšana. Sabalansētas diētas sastādīšana.

Latviešu un angļu valodas

1 March 2017 - 1 April 2017

Austrālijas apmaiņas skolniece

Matemātika, mājturība

1 April 2017 - April 30, 2017

Ģeometrisko figūru laukumi, apkārtmēri

Latviešu valoda, vēsture

1 April 2017 - 30 April 2017

9.abc Intervijas par atmodas laiku

10.klases

Literatūra, vēsture

1 January 2017 - January 31, 2017

Sengrieķu mitoloģija, kultūra. Metodes - teksta analīze, diskusija, filmas analīze, pārspriedums

Matemātika un vizuālā māksla

1 January 2017 - 1 February 2017

"Puzuru veidošana"

Literatūra, ģeogrāfija

1 April 2017 - May 31, 2017

Reliģijas

11.klases

Informātika, sabiediskās attiecības, mārketings

1 March 2017 - April 30, 2017

SMU mājas lapu veidošana

Politika, filozofija, ekonomika, psiholoģija

1 April 2017 - May 31, 2017

Valsts pārvalde -politika, filozofija.
Valsts loma ekonomikā- ekonomika.
Personība un valsts - psiholoģija.
Mediju vara, loma valstī- sabiedriskās attiecības, psiholoģija

12.klases

Krievu valoda, literatūra

1 March 2017 - March 31, 2017

Bulgakovs "Meistars un Margarita". Filma krievu valodā, teksts latviešu un krievu valodā.

Idejas dažādām klasēm

Ģeogrāfija, vācu val, mājturība, informātika

1 March 2017 - April 30, 2017

Ungārija un Latvija- atšķirīgais un kopīgais.
Valsts iekārta , simboli, daba, tradīcijas, ēdieni - ģeogrāfija.
Receptes, sadarbošanās internetā, recepšu atsūtīšana - vācu valoda.
Ēdienu gatavošana pēc ungāru atsūtītajām receptēm - mājturība

Svešvaloda, mājturība, dabaszinības, informātika

1 March 2017 - May 31, 2017

Putnu dienas.
Apgūst: materiāli, krāsa, putni, debespuses, koki, sagatave, teorija, terminu apguve u.t.t
Telpās - uzbūvēt putnu būri'
Doties uz Brīvdabas muzeju vai jebkuru citu vietu un piestiprināt uzbūvēto būrīti.