Litteraturhistorisk tidslinje

Events

Norrøn tid

800 - 1350

Runeskrifter. Runerekken på 16 tegn.

Humanisme og renessanse

1350 - 1600

Mennesket er i sentrum. Peder Claussøn Friis var en norsk humanist på 1500-tallet. Noen kjente verk fra Renessansen: Draumkvedet, Olav og Kari, Vinjeboka, Dekameronen.

Barokk

1600 - 1700

Alt skal være fint, konger styrer. Petter Dass er kjent norsk forfatter fra barokken

Klassisisme og opplysningstid

1700 - 1800

Et nytt syn på verdem, man tenker fornuftig. Kjente forfattere: Ludvig Holberg,
Niels Klims underjordiske reise er kjent.

Romatikken

1800 - 1850

Ivar Aasen-"om skriftspråket vårt", "Gamle Noreg"
Johan Sebastian Welhaven- "I Kivledal", "Digtets Aand"
Henrik Wergeland-
Aasmund Olavsson Vinje-
Jørgen Moe

Norsk grunnlov skrevet

May 16, 1814

Realisme og naturalimse

1850 - 1890

Nyromantikken

1890 - 1905

Nyrealisme og modernisme

1900 - 1930

Modernisme og realisme

1925 - 1950

Postmodernisme og realisme

1960