litteraturhistorisk tidslinje

Events

norrøn tid

800 - 1350

humanisme og renesanse

1350 - 1600

barokken

1600 - 1750

klasisisme og opplysningstid

1700

romantikken

1800 - 1850

grunnlåven til norge

1814

realisme og naturalisme

1850 - 1890

nyromantikk

1890 - 1905