litteraturhistorisk tidslinje

Events

Norrøn tid

800 - 1350

Humanisme og renessanse

1350 - 1600

Barokk

1600 - 1700

Klassisisme og opplysningstid

1700 - 1800

Romantikken

1800 - 1850

johan sebastian welhaven

1807

Grunnloven

1814

vedtatt av riksforsamlingen på Eidsvoll i Eidsvollbygningen den 16.mai og datert dagen etter 17.mai

Realisme og naturalisme

1850 - 1890

Nyromantikken

1890 - 1905

Nyrealisme og modernisme

1900 - 1930

modernisme og realisme

1930 - 1960

Postmodernisme og realisme

1960 - 2010