L'època dels grans conflictes

Aitana Maeztu G:8

Events

Situació Política i Econòmica de Rússia al s.XIX

Approx. 1900

Situació política: Monarquia Absolutista (Tsar Nicolau II)
Oposició al règim tsarista: Revolucionària (P. Obr. Socialdemócrata Rus, P. Socialrevolucionari (SR) ), Reformista (Partit Constitucional Democràtic)
Poble sense llibertats individuals ni drets, sota el control de la burocràcia, l'exèrcit, l'ésglésia ortodoxa, la policia (Okhrana) i les dumes municipals.
Situació econòmica i social: Endarreriment econòmic i social (feudalisme).
País agrícola. Pagesos pobres (Mugics), burgesia agrícola (Kulaks) i grans terratinents (noblesa, Església i Corona)

Guerra Rússia contra el Japó

1904

Rússia és derrotada. Provoca una crisi social.

Diumenge sagnant

22 january 1905

Una gran manifestació popular reprimida pel Tsar. Provoca una revolta popular. Revolta popular. Els bolxevics crearan els soviets.

Manifest d'octubre

october 1905

El tsar Nicolau II accepta una Duma de sufragi universal (Manifest d'Octubre)

Primera Guerra Mundial

1914 - 1918

EEUU a la Primera Guerra Mundial

1914 - 1918

Després de la Gran Guerra hi va haver una gran necessitat de productes a tots els països bel·ligerants, la demanda va provocar un fort increment de la producció americana, és a dir la ruïna europea i l'enriquiment dels EEUU.

Rússia a la Primera Guerra Mundial

1914 - 1918

La participació de Rússia a la Primera Guerra Mundial provoca una crisi econòmica, social i política. Les derrotes de Rússia provoquen misèria, escassetat de productes de primera necessitat, i corrupció política (Rasputin). Aquesta situació provoca un descontentament social i polític.

Revolució de febrer

february 1917

Una revolta popular, manifestacions i vagues provoquen l'abdicació de Nicolau II, i la creació d'un govern provisional de la república. El poder passa a la Duma. Una república democràtica que reconeix els drets i llibertats però que no atura la guerra ni la misèria.
El govern provisional de la Duma, recolzat pels menxevics, s'enfronta al poder dels soviets (assemblees de delegats dels pagesos, soldats i obrers. Amb el suport dels bolxevics).

Tesis d'Abril

april 1917

Arriba de l'exili Lenin (màxim dirigent dels bolxevics).
Tesis d'Abril:
Rebuig a la guerra
Nacionalització de les terres dels terratinents
No col·laborar amb el govern provisional

Revolució d'0ctubre

october 1917

Els bolxevics van propugnar la insurreció armada com a única via possible per derrocar el govern provisional i consolidar el poder dels soviets. Els soviets, sota la influència del partit bolxevic, creen el Comitè Militar Revolucionari, presidit per Trotski. Fan un cop d'estat contra el govern provisional, "L'assalt al palau d'hivern". . Formen el Consell de Comissaris del Poble, que constituïa l'òrgan representatiu del primer govern obrer i camperol.
Provoca:
Tot el poder per als soviets.
Nacionalització de la banca.
Repartiment de terres (de la Corona, l’Església).
Fàbriques sota control dels soviets d’obrers (jornada de les 8 hores).

Guerra Civil de Rússia

1918 - 1921

S'enfronta l'exèrcit roig (comunistes), liderat per Trotski, contra els exèrcits blancs (burgesia, tsaristes, liberals i anticomunistes).
Lenin aplica el comunisme de guerra:
Nacionalització de la indústria, socialització agrària, supressió del diner per intercanvi en espècie, una disciplina militar, supressió de dret a vaga, i en l'agricultura, un control de preus i una requisa de producció. Totes aquestes mesures les va aplicar al servei d'enfortit l'exèrcit roig.
Finalment i malgrat la intervenció estrangera a favor dels blancs, la victòria serà comunista.

Creació de: fasci di combattimento

1919

Fasci di combattimento: grup paramilitar creat per Mussolini per frenar les reivindicacions socialistes i comunistes.

Totalitarismes

Approx. 1919

Aparició dels totalitarismes:
Apareixen a causa de inestabilitat i fragilitat de la democràcia, la por a la revolució socialista i dificultats econòmiques de post guerra i depressió dels anys 30. El totalitarisme anirà guanyant terreny amb el suport de les classes dominants.

Crisi de sobreproducció

1920 - 1921

Instauració del NEP

1921

NEP (Nova Política econòmica), va ser una política econòmica proposada per Lenin, que va denominar capitalisme d'Estat. Circulació de diner, mix de capitalisme i comunisme.

Creació del Partit Nacional Feixista

1921

També amomenats "camises negres".

Creació de la URSS

1922

Unió de Repúbliques Socialistes Soviètiques (URSS).
Estructura federal. El poder el té el PC (Partit Únic). Òrgans de poder: Congrés dels Soviets, Comité Central o Soviet Suprem i Consell de Comissaris del Poble.
Acabada la guerra el país està arruïnat, cal estimular la producció, cal construir una societat socialista.

Marxa sobre Roma

28 october 1922

Gairebé un milió de persones es van centralitzar a Roma per recolzar a Mussolini.

Mort de Lenin

24 january 1924

Ascens al poder de Stalin

1925

Trostki exilia, i mor assassinat el 1940.
Stalinisme: dictadura personal basada en els mecanismes del culte a la personalitat del líder i la repressió de qualsevol dissidència mitjançant el terror i la coacció.
Domini del partit Comunista sobre l'Estat i la societat, i en consolidació de la revolució soviètica.

Feliços anys 20

1925 - 1929

Després de la Gran Guerra EEUU esdevé la primèra potencia mundial. La prosperitat americana es caracteritza per:
-Gran productivitat (producció industrial d'un 45% del total del planeta)
-Poder adquisitiu de la població
Els salaris dels obrers havien pujat, cosa que es deu al progrés en el rendiment laboral que comportaven els nous sistemes d'organització de treball, "taylorisme", "standarització", "treball en cadena", etc.
L'augment salarial incidia en el nivell de vida, i en conseqüència, en la capacitat adquisitiva de la població. És a dir, amplia el nombre de compradors de productes industrials, beneficiant així a tots els sectors de producció.
-Consumisme i nous mètodes de venda i publicitat
S'inicia l'apogeu de les indústries de béns de consum durador (auutomòbils, electrodomèstics), i els béns de consum superflu (vacances) . La publicitat propagava la venta de terminis, d'aquesta manera els béns luxosos eren a l'abast de qualsevol consumidor.
-El procés de concentració i monopolització industrial
Es van formar els grans "trusts" (concentració de grans grups d'empreses sota la direcció financera de grans bancs, que controlaben la major part del mercat).
La meitat de tot el capital d'EEUU estava en mans de 200 societats anònimes. També es formaren els "càrtels", els grans "trusts" pacten entre ells tan a nivell nacional com internacional, per tal d'evitar competència. Els acords entre ells -anomenats càrtels- servien per repartir-se els mercats, fixar els preus, limiitar la producció, etc.

Gran Depresió

1929 - 1939

El crac de Wall Street provoca immediatament una crisi en cadena començant pels sector bancari i estenent-se, al llarg de tres anys, a la indústria, al comerç i a l'agricultura.
Crisi financera: el primer afectat va ser el sector bancari.
Crisi industrial: la restricció dràstica de crèdits i inversions frena el procés de producció i, en conseqüència, les possibilitats de desenvolupament de les industries.
Crisi comercial: l'ampliació de l'atur porta conseqüentment la disminució del consum. Sense la capacitat adquisitiva de les grans masses de consumidors, la demanda es contragué.
Crisi agrícola: els agricultors (que havien viscut dels crèdits) es troben sense diners i amb grans estocs de productes que no podien vendre.

El crac del 29

24 october 1929

L'abús del crèdit i l'especulació borsària provoca l'endeutament de productors i de consumidors. El dijous negre, 24 d'octubre de 1929, la borsa de Nova York va patir una estepitosa fallida. Van començar a baixar les cotitzacions de les accions i es va estendre el pànic entre els accionistes provocant el mecanisme de la bola de neu (tothom vol vendre però ningú vol comprar. El resultat va ser que 35 milions d'accions es van vendre a meitat de preu i això va arruïnar a milers d'inversors.

-la borsa baixa
-venen les accions (tothom vol vendre, ningú vol comprar)
-descens vertiginós de les cotitzacions

Incendi del Reichstag

2/27/1933

El mateix partit nazi incendia el Parlament alemany mentre acusa a socialistes i comunistes d'aquestatemptat en contra de la sobirania del poble alemany. Els partits socialistes i comunistes són posats fora de la llei, és a dir serveix per il·legalitzar els comunistes. Això permet guanyar les eleccions de març del 33.

Nit dels ganivets llargs

6-30-1933

Els grups de nazis paramilitars de les SA, dirigits per Röhm, i que presenten una forta oposició s les SS hitlerianes, són eliminats. Aquest fet serveix per elminiar els sectors radicals del partit nazi i guanyar-se el suport de l'esglèsia. Röhm i les SA són eliminats. Aquest fet va donar el suport de l'exèrcit alemany a Hitler.

Mort de Hindenburg, Hitler nou cap d’Estat (Führer)

august 1934

Nit dels vidres trencats

11-9-1938

Es destrueixen nombroses sinagogues i establiments propietat de ujeus, comencen les detencions, deportacions i assassinats de jueus.

Segona Guerra Mundial

1939 - 1945