Cronologia

Principals pensadors entre els anys 1500 i 1800

Events

15 February 1564 - 8 January 1642
5 April 1588 - 4 December 1679
31 March 1596 - 11 February 1650
19 June 1623 - 19 August 1662
10 September 1624 - 29 December 1689
25 January 1627 - 31 December 1691
29 August 1632 - 28 October 1704
24 November 1632 - 21 February 1677
25 December 1642 - Approx. 20 March 1727
July 1, 1646 - November 14, 1716
12 March 1685 - 14 January 1753
7 May 1711 - 25 August 1776
28 June 1712 - 2 July 1778