Den 1. industrielle revolution

Landbrug

Landbruget gennemgår en stor omvæltning med en stigende mekanisering, automatisering, motorisering og effektivisering.

Jethro Tull opfinder den mekaniske såmaskine.

1708

Hvilket gør det muligt at så på en større skala, og dyrkning af afgrøder lettere.

Andrew Mielke opfinder den første mekaniserede majetærsker.

1789

Før tærskemaskinen, var det gjort med muskelkraft. Det tog omkring et kvartdel af alt arbejdskraften i landbruget. Mekanisering af denne del lettede arbejdet betydeligt. Den første maskine er krediteret til skotske Andrew Mielke.

Bomuld og tekstil

Bosmuldindustrien var hovedindustrien i den første industrielle revolution.

William Lee opfinder 'the Stocking Frame'

1563

William Lee født i Woodborough nær Nottingham, opfinder The Stocking Frame, som gør det lettere og hurtigere at strikke tøj.

John Kay opfinder 'the Flying Shuttle'

1733

Den var en af nøgleopfindelserne i den første indistruelle revolution. Den gjorde at en enkel væver kunne væve meget mere, og den kunne blive mekaniseret, som muliggjorde automatiserede maskine vævning.

'The Spinning Jenny' bliver opfundet.

1764

James Hargreaves, en britisk tømrer og væver, opfinder 'the Spinning Jenny'. Maskinene spinder mere end en garnkugle af gangen, og gør det lettere og hurtigere at lave tøj.

Arkwright's "vand" (drevne) ramme automatiserer vævningen.

1769

Dette var endnu en opfindelse, som mekaniserede og automatiserede tekstilindustrien endnu mere.

Samuel Crompton opfinder "the Spinning Mule".

1779

Den kombinerer Hargreaves' og Arkwright's maskiner, og fuldstændig optimere vævningsprocessen.

Edmund Cartwright bygger "the Power Loom"

1787

En dampdrevet vævemaskine.

Eli Whitney tager patent på 'The Cotton Gin'

1794

Eli Whitney skaber en maskine, der gør det meget lettere at separere bomuldsfrøene fra bomuldfibrene. Det forbedrer tiden, det tager at rengøre bomulden, og resultere i at sydstaterne tjener flere penge på bomulden.

Luddite Oprør

1811

Fabriksarbejdere angriber fabrikker og ødelægger maskiner som de frygter vil erstatte dem.

Elias Howe opfinder symaskinen.

1846

I en tid hvor folk blev nødt til at lave deres eget tøj der hjemme, eller betale nogen til at sy det i hånden, opfinder Elias Howe symaskinen, hvilket gør det muligt for tøj at blive produceret i store fabrikker.

Isaac Meritt Singer tager patent på symaskinen.

1851

Denne symaskine var praktisk og effektiv, og gjorde symaskinen til hvermandseje, hvilket Elias Howe ikke formåede.

William Henry Perkin opfinder anilin farvestof.

1856

"Sir William Henry Perkin (12 March 1838 – 14 July 1907) var en engelsk kemist, som ved et uheld opdagede farvestof. Han blev derefter succesfuld i farvestoffer i en tidlig alder af 18 år.
"

Infrastruktur

En stor mængde kanaler blev bygget i starten af denne periode, og lidt senere kom jernbanerne også.

Languedoc Canal forbinder Middelhavet med 'The Bay og Biscay' i det Altlantiske Ocean.

1692

Kanalene strækker sig 240 km. lang. Indeholder 100 canallocks, 3 kæmpe ækvadukter, en tunnel, og et reservoir.

James Brindley's Bridgewater Canal åbner.

1761

Prammer bærer kul fra Worsley til Manchester.

Bridgewater Canal forlænges til at inkludere the Mersey.

1772

Således blev den også forbundet med Liverpool. Dens succes skaber en såkaldt 'Kanal-mania', en intensiv kanal bygning.

USA bliver selvstændige d. 4. juli

1776

USA's uafhængighedsdag (eng. Independence Day) fejres den 4. juli, da USA 4. juli 1776 opnåede uafhængighed fra Kongeriget Storbritannien (1707–1800). Siden 1777 har det været almindeligt med fyrværkeri på dagen. De fleste amerikanere anser denne dag for en festdag.

Grand Trunk Canal etablere en rute henover England.

1777

Den forbinder the Mersey til Trent og forbinder det indistruelle Midtengland med portene af Bristol, Liverpool, og Hull.

Thames-Severn Canal forbinder the Thames til Bristol Channel.

1789

Kanaler blev brugt til at fragte gods hurtigere og mere effektivt.

Thomas Telford bygger hans to store jern ækvadukter.

1803

Pontcysyllte Aqueduct og Chirk Aqueduct gik over Dee og Cierog dale.

Caledonian Ship Canal løber lige over Skotland via the Great Glen.

1822

The Caledonian Canal forbinder den skottiske østkyst ved Inverness med vestkysten ved Corpach nær Fort William. Kanalen var konstrueret af Thomas Telford.

Marc Brunel opfinder et tunnel-skjold.

1825

Dette gør undersøisk tunnel bygning muligt.

Kanal mellem Gloucester og Sharpness

1827

Berkeley Ship Canal forbinder Sharpness (på the Severn) til Gloucester.

Marc Brunel færdigbygger tunnel under the Thames.

1842

Marc Brunel færdigbygger den første undersøiske tunnel under Themsen.

Første telekabel bliver lagt under kanalen.

1846

Her forekommer den første kommuniaktive forbindelse lagt under vand.

Det første kabel bliver lagt under Atlanten.

1858

Dette muliggjorde kommunikation mellem USA og England.

Telekablernes udbredelse.

1860

Telekabler strækker sig nu fra Østkysten af USA, til Vest fra Mississippi River.

Alfred Nobel opfinder dynamitten.

1866

Alfred Nobel opfinder dynamitten, der gør det muligt at sprænge huller i bjerge, og dermed ryde plads til veje eller togskinner på en mere sikker måde, end at antænde sort krudt.

Thomas Edison bruger en el-pære til at få lys i en lampe for første gang.

1879

Selvom han ikke var den første der opfandt el-pæren, så var han den der lavede en der holdt længst. Dette gjorde det muligt at arbejde og lave andre ting mens det var mørkt. Oktober 1879.

Brooklyn Bridge åbner.

1883

Efter 13 års konstruktion åbner Brooklyn Bridge i New York City. I dens tid var det den længstre hængebro. Maj 1883.

Maskinpistolen.

1884

Maxim Harim lavede den effektive maskin pistol, der bruger 'recoil energy'.

Eiffeltårnet.

1889

Arkitekten Stephen Sauvestre stod bag opførelsen af Eiffel Tårnet.

Energi

Dampmaskinen, vandkraft, olie og kul...

Abraham Darby bruger Koks til at smelte jern.

1709

Koks erstatter træ og trækul som brændstof.

Dampmaskinen bliver opfundet.

1712

Thomas Newcomen opfinder den førte dampmaskine. Den er ikke særlig brugbar endnu. men selve ideen af en dampmaskine bliver betydeligt vigtigt i den indistruelle revolution. Denne første dampmaskine bliver brugt til at holde dybe kulminer fri af vand.

James Watt forbedrer dampmaskinen.

1769

James Watt fra Skotland forbedrer dampmaskinen. Denne forbedring bliver en af de mest afgørende opfindelser for den indistruelle revolution.

Første dampdrevne møller.

1779

Brugt til at grinde, slibe eller bearbejde korn og lign.

Richard Arkwright putter James Watt's dampmaskine i Albion bomuldmølle, ved Blackfriars Bridge, London.

1786

Dette mekanisere bomulds produktionsproces yderligere.

William Murdock (James Watt's assistent) belyser sit hjem med kulgas.

1792

Kulgas fremstilles på et gasværk, hvor stenkul ophedes i retorter uden luftens adgang (tør destillation), hvorved kullene afgiver gas og tjæredamp. Tilbage i retorten bliver der koks. Kulgas fik tidligst betydning som lyskilde. Til dette formål blev det første forsyningsselskab oprettet i London i 1812, og fra 1818 blev der anlagt små gasværker ved forskellige institutioner i København, mens den tidligste danske offentlige forsyning blev etableret i Odense i 1853. Frem til 1970'erne spillede kulgasværker en vigtig rolle i den danske energiforsyning, først som lyskilde, men hurtigt med industrien som en vigtig kunde, og inden længe begyndte husholdningerne også at bruge gas til madlavning. I disse anvendelser blev gas efterhånden udkonkurreret af elektricitet, senest til kogebrug.

Michael Faraday demonstrere elektrisk-magnetisk rotation.

1821

Michael Faraday demonstrere den elektro-magnetiske rotation, som er principperne i elektriske bilers motorer.

Michael Faraday muliggør el-motorer og generatorer.

1831

Michael Faraday opdager elektro-magnetisk strøm, og gør elektriske- generatorer og motorer muligt.

Olieraffinaderier, sat i gang for første gang.

1850

På et olieraffinaderi forarbejdes råolie og raffineres til mere brugbare produkter, såsom benzin, diesel brændsel, asfalt, varmeolie, petroleum og andet. Dette kaldes olieraffinering. Olieraffinaderier er ofte store industrikomplekser med store rør, som løber igennem hele bygningen og transporterer fluider mellem store kemiske forarbejdningsanlæg.

Edwin Drake borer succesfuldt olie i Pennsylvania.

1859

Edwin Laurentine Drake (March 29, 1819 – November 9, 1880) også kendt som Colonel Drake, var den første amerikaner der succesfuldt borede ramte olie.

Forbrændningsmotoren bliver udviklet.

1859

Jean Joseph Étienne Lenoir var en belgsik ingeniør, der udvikede forbrændningsmotoren. Denne forbrændningsmotor var den første der fik kommerciel succes.

Tesla op finder AC motoren og generatoren

1888

Nikola Tesla stod bag verdens første vekselstrømsmotor, det proklamerede han i et foredrag på et amerikansk universitet i 1888.

Diesel-motoren.

1892

Rudolf Diesel opfinder diesel-motoren.

Tesla lyser Chicago op

1893

Ved Chigaco World Fair i 1893 lyste Nikola Tesla hele pladsen op, med lyspærer de selv måtte lave. Da Thomas Edison nægtede at sælge til dem, på grund af krigen mellem direktestrøm og alternativ strøm.

Transport

Transport muligheder udvikles i en stigende grad...

Robert Trevithick demonstrerer damp lokomotivet.

1801

Det første damplokomotiv blev bygget af Richard Trevithick, og kørte første gang i England den 21. februar 1804, det tog dog nogle år inden damplokomotiver var effektive og økonomiske nok til at kunne afløse heste og okser der, på dette tidspunkt, anvendtes til at trække vognene.

Robert Fulton's Clermont første succesfulde dampbåd.

1807

Clermont bliver antaget som den første succesfulde kommercielle dampbåd.

Liverpool og Manchester Jernbane

1830

Jernbane mellem Liverpool og Manchester begynder første kommercielle service.

Great Western første havsejlende dampskib.

1837

Designet og bygget til handel på tværs af Atlanten. Designet og bygget af William Patterson.

Great Britain første store propelerede dampskib. Bygget til at krydse Atlanten.

1843

Designet af Isambard Kingdom Brunel. Første store dampskib der blev bygget af jern og drevet af en skrue-propel motor.

Robert William Thompson tager patent på det første luftdæk.

1846

Dette gik aldrig ind i produktion.

Karl Benz sætter den første succesfulde bil på markedet.

1885

Karl Benz udviklede en bil der blev drevet af en forbrændningsmotor. Den første af sin slags, der blev sat i produktion.

Zeppeliner

1900

"Den første zeppeliner stiger til vejrs 2. juli 1900

Zeppeliner er betegnelsen for en klasse af styrbare kæmpeluftskibe konstrueret med en stiv ramme. Disse luftskibe er opkaldt efter konstruktøren Graf von Zeppelin."

Orville Wright bygger det første kraftdrevne fly.

1903

Ved brug af en motor, som de havde opfundet, bygger Orville og Wilbur det første fly, som ikke var vinddrevet. Orville flyver flyet i 12 sekunder henover en strand i North Carolina.
December 1903.

Henry Ford bygger Ford Model T.

1908

Henry Ford bygger en type bil, han kalder Model T. Den er meget billigere end andre biler fordi den er lavet på en samlebånd. Dette gjorde det muligt for mange mennesker at købe en bil.
Oktober 1908.

Kommunikation og information

Nye kommunikationsmuligheder udvikles!

Computerens forfader.

1834

Charles Babbage udvikler sin analytiske motor, som bliver forfaderen til computeren.

Fox Talbot producerer fotografier.

1834

Henry Fox Talbot tager patent på fortografiet, hviket forskinkede den kommercielle udbredelse af fotografiet.

Louis Daguerre perfektivisere Daguerretypen

1838

Daguerretypen var den første offentligt annoncerede fotografi producerende proces. Den var den mest brugte i 20 år frem.

Henry Fox Talbot introducere fotografisk papir

1839

En opfindelse der gjorde at billederne kunne blive taget hurtigere og fremkaldt ved en kemisk proces.

Samuel Morse opfinder telegrafen.

1844

Samuel Morse opfinder telegrafen, hvilket gør det muligt at få meddelelser sendt hurtigt over et kabel. Første brug af Morse' telegrafen fra Baltimore til Washington.

Skrivemaskinen.

1873

Christopher Sholes opfinder the Remington skrivemaskinen. Skrivemaskiner har været opfundet siden 1714. Men Sholes blandt andre, skabte den første kommercielle succesfulde skrivemaskine.

Alexander Graham Bell tager patent på telefonen.

1876

Det er diskutabelt om han har opfundet telefonen, men han var den første der tog patent på den. Han være i stand til at tale med hinanden over telefonen, revolutionerede den måde hvor på vi kommunikere. Marts 1876.

Grammofonen.

1877

Thomas Edison opfinder grammofonen,

Mikrofonen.

1878

Mikrofonen var selvstændigt udviklet af David Edward Hughes i England og Emile Berliner og Thomas Edison i USA. Thomas Edison var den der med patentet efter nogle juridiske argumenter.

Radiobølger.

1888

Heinrich Hertz generede radiobølger i hans labatorie.

Cinematograph.

1895

Lumiere brødrene skaber det første videokamera, som også har projektør samt en printer.

Trådløs telegraf.

1896

Guglielmo Marconi afsendte og modtog et radiosignal for første gang i 1895, og fire år senere sendte han signaler over den Engelske Kanal. Nu behøvedes der ikke længere en telegrafledning mellem afsender og modtager; skibe til havs kunne nu have en telegraf om bord. Det viste sig især nyttigt i nødsituationer.

Første radiosignal over Atlanten

1901

Italienske fysiker og radio pioneer, sender det første radio-signal over Atlanten. Meddelsen var Morse-kode med bogstavet 'S'. Den blev sendt fra Poldhu i Cornwall til Newfoundland i Canada.

Viden- og uddannelse

Viden bliver et centralt begreb, og folket må uddannes.

Oxford introducerer 'Honour School of Natural Science'

1850

Faciliteterne for læring var spredt udover byen.

Natural Sciences Tripos ved Cambridge.

1851

En videns indtog var et af kendetegnene ved den industrielle revolution.

Regius Chair of Technology etableret i Edinburgh.

1855

George Wilson var udpeget til Regius Chair of Technology for universitetet i Edinbrough i 1855.

Katodestråler bliver opdaget.

1858

"Opdaget af William Crookes og andre. Katodestråler er den stråling, der udsendes fra den negative elektrode (katoden) i et elektronrør.

J.J. Thomson kunne 1897 vise, at strålingen består af negativt ladede partikler, elektroner."

Charles Darwin udgiver 'The Origin of Species'

1859

Charles Darwin udfordrer dermed, den opfattelse af at gud har skabt alt.

Science degrees at University of London.

1860

Stadig flere og flere mennesker blev sat til at lære og forstå, efter dem stadig voksende udbredelse af automatisering og mekanisering.

Louis Pasteur opfinder pasteurisering.

1862

Pasteurisering er en meget anvendt metode til forbedring af fødevarers holdbarhed uden at forringe deres smag eller næringsværdi væsentligt.

Louis Pasteur udvikler vaccine for sygdomme,

1870

En kemist ved navn Louis Pasteur troede på at bakterier var skyld i sygdomme. Han skabte vaccinen som hjalp med at forhindre mange typiske sygdomme, som hjalp til med forhøjelse af levealderen. Januar 1870.

Elektro-magnetisk stråling.

1873

James Clerk Maxwells udregninger for elektromagnetisk stråling er set som de anden store unificering, siden Isaac Newtons første.

Røntgenstråling.

1895

Røntgenstrålingen blev opdaget af den tyske fysiker Wilhelm Conrad Röntgen den 8. november 1895. Röntgen betegnede strålingen som "X", for at vise at den var af ukendt art. Denne betegnelse anvendes fortsat i visse lande, mens andre anvender navnet 'röntgen' i forbindelse med strålingen. Röntgen modtog den første Nobelpris i fysik i 1901 for sin opdagelse.

Aspirin

1899

Aspirin er et smertestillende middel der blev sat i produktion af Bayer firmaet.

Bygge og anlæg

Joseph Monier udvikler forstærket beton.

1849

Dette gjorde en mærkbar udvikling for konstruktionen af bygninger og anlæg.

Elisha Otis opfinder sikkerhedsbremsen til elevatorer.

1853

Elevatorer var allerede opfundet i 1853, men folk bekymrede sig om sikkerheden ved dem. Elisha Otis' opfindelse gjorde at hvis et kabel sprang, så ville elevatoren ikke falde mere end at man ikke kom til skade. Hvilket gjorde folk trygge nok, til at bruge dem i højebygninger,

'Bessemer' metoden til at bearbejde stål bliver udviklet.

1855

I januar 1866 opfinder Henry Bessemer en effektiv proces til lave stål ud af jern. En måde der gjorde det muligt, at kunne lave stål hurtigere og billigere. Dette gjorde sig især gældende i opbygnignen af byerne.

Siemens-Martin open hearth proces (sammen med the Bessemer converter)" gør stål tilgængelig i store mængder.

1863

'Open hearth' ovne er efffektive i at brænde urenheder ud af jernet for at producere stål. Dette gør at stål begynder at erstatte jern i det meste. Beton forstærket med stål gør skyskraper mulige.

Skyskraber i Chicago.

1883

William Le Baron Jenney's Home Insurance Building, som stod 10 etager høj og blev lavet med jern, stål, og beton.