CATALUNYA

Events

JOSEP TARRADELLAS

1899 - 1988

JORDI PUJOL

1930

PASQUAL MARAGALL

1941

JOSÉ MONTILLA

1955

ARTUR MAS

1956

CARLES PUIGDEMON

1962

GENERALITAT PROVISIONAL

1977 - 1980

GOVERNS DE CIU

1978

GOVERN TRIPARTIT

2003 - 2010

GOVERN "JUNTS PEL SI"

2015